23 nov 2021 klocka 19.00 - 20.30

Inspirationskväll - trygga idrottsmiljöer

Prostitute

Välkommen till en kväll där syftet är att inspirera idrottsföreningar till att aktivt arbeta för att skapa trygga idrottsmiljöer.

Denna kväll är ett samarbete mellan Härnösands kommun, RF-SISU Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland.

En trygg idrottsmiljö är fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrottsmiljö där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vi vill sprida kunskap och redskap kring hur din förening kan ta ett samlat grepp för att skapa en trygg idrottsmiljö. Kvällen innehåller föreläsningar om hur normer och attityder påverkar oss. Hur vi är mot varandra i omklädningsrummen, i styrelsearbetet och som ledare påverkar vår gemensamma idrottsmiljö. Det vi själva säger och gör sätter ribban för vad som är tillåtet.

Alla i en förening är viktiga förebilder för barn och unga!

Trygg idrott - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Idrottsföreningar i Västernorrlands län som vill vara med och skapa/utveckla trygga idrottsmiljöer.

Utbildare

  • Patrik Gunnarsson, utvecklingsledare, social hållbarhet, Länsstyrelsen Västernorrland
  • Anna-Karin Hasselborg,våldsförebyggande samordnare, Härnösands kommun
  • Lena Andersson, idrottskonsulent, RF-SISU Västernorrland

Välkommen med er anmälan!

Härnösands kommun
RF-SISU Västernorrland
VAR:
Alfhild Agrellsalen, plan 4, Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A, Härnösand
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt