19- 23 okt nov klocka 08.00 - 16.00

Utbildningar om våld mot personer med funktionsnedsättning och våld mot äldre

Prostitute

Våld mot personer med funktionsnedsättning och våld mot äldre är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande.

Länsstyrelsen Västernorrland sänder ut de föreläsningspass som genomfördes under april i år. Inspelningarna genomfördes den 13 och 14 april.

Karin Torgny föreläser om våld mot personer, särskilt kvinnor, med funktionsnedsättning. Under föreläsningen presenteras baskunskap om våld i nära relationer samt två projekt, Nätkoll och Bildsamt, med fokus att upptäcka och hantera våld i mötet med personer med funktionsnedsättning. Nätkoll innebär två utbildningsmaterial, ett för skolan och ett webbverktyg för elever samt en studiecirkel för föräldrar till barn med NPF. Bildsamt är ett kommunikationsstöd så att den våldsutsatta kan berätta och få hjälp och stöd.

Britt-Inger Saveman föreläser om våld mot äldre. Hon beskriver vad våld mot äldre innebär och hur det kan se ut om det sker hemma, på ett boende eller utomhus. Britt-Inger redogör för hur våldet kan identifieras, genom exempelvis checklistor, och hur man kan arbeta för att ge stöd till både våldsutsatta och deras familjer genom exempelvis hälsostödjande familjesamtal – en modell för samtal inom äldrevården/äldrefamiljen.

Webbsändningar

Föreläsningarna kommer att sändas ut vid tre olika datum. Representant från länsstyrelsen kommer att medverka vid föreläsningarna. Varje föreläsning avslutas med en kortare reflektion och summering. Anmäl ditt deltagande på den/de föreläsningar som passar dig. Observera sista anmälningsdag varierar för varje föreläsningsdag.

 • Tisdag den 5 oktober
  08.15 – 11.00 Föreläsningen om våld mot äldre
  13.15 – 16.00 Föreläsningen om våld mot funktionsvariationer
  INSTÄLLT
 • Tisdag den 19 oktober
  08.15 – 11.00 Föreläsningen om våld mot funktionsvariationer
  13.15 – 16.00 Föreläsningen om våld mot äldre
  SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 okt 2021
 • Tisdag den 23 november
  08.15 – 11.00 Föreläsningen om våld mot äldre
  13.15 – 16.00 Föreläsningen om våld mot funktionsvariationer
  SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 nov 2021

Utbildare

Karin Torgny, har bland annat arbetat som utredare i frågor om våld och funktionsnedsättning, senast för Riksförbundet Attention och DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Britt-Inger Saveman, har arbetat med frågor kring våld mot äldre sedan 1987 och de senaste åren med familjens välbefinnande i vård och omsorg.

Målgrupp

Personer som arbetar med våld i nära relation eller som arbetar med personer som har funktionsnedsättning eller med äldre personer som exempelvis är i behov av omsorg eller annat stöd.

Välkommen med er anmälan!

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt