06- 15 okt dec klocka 10.30 - 12.00

Utbildningar som bidrar till att uppnå jämställdhet i skogsbranschen

Portabel dator står uppfälld på en stubbe med skog i bakgrunden. Foto.

Inom projektet Jämställdhet i skogsbranschen erbjuder vi en serie utbildningstillfällen för ledare, förtroendevalda och medarbetare som jobbar i skogsbranschen, och som ska bidra till att nå de mätbara målen för ämställdhetsarbete som tagits fram under 2021.

Under hösten och vintern håller vi olika utbildningar för de ledare, förtroendevalda och medarbetare som jobbar i skogsbranschen och som ska genomföra de konkreta förändringar som behövs för att förverkliga de gemensamma mätbara målen för jämställdhetsarbete som tagits fram under 2021 och som nu ska integreras i organisationernas målstyrning från 2022.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningarna är i första hand de organisationer som deltar i projektet Jämställdhet i skogsbranschen. Antalet deltagarplatser vid varje utbildningstillfälle är begränsade, är det stort intresse kan fler utbildningar eventuellt genomföras.

Anmälan

Anmälan sker via formulär hos Microsoft Forms. Formuläret innehåller flera aktiviteter och utbildningstillfällen, så se till att du väljer de aktiviteter du vill delta i.

Anmälningsformulär: Kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte stärker skogsbranschens attraktionskraft Länk till annan webbplats.

Utbildningstillfällen i oktober

Om hur vi kan utveckla vårt rekryteringsarbete så att den blir mer genusmedveten och vi kan rekrytera nya medarbetare utifrån kompetens, erfarenheter och förmåga snarare än kön.

Anordnas:
6 oktober, klockan 10.30-12.00
7 oktober, klockan 10.30-12.00

Om att våra aktiviteter och mötesplatser som riktar sig till skogsägare ska vara medvetet jämställda. Den här utbildningen ger medarbetare med ansvar för skogsägares mötesplatser verktyg för att planera och genomföra aktiviteter, möten, mässor och skogsdagar som attraherar bredare målgrupper.

Anordnas:
11 oktober, klockan 10.30-12.00
13 oktober, klockan 10.30-12.00

Om målstyrning som verktyg för att utveckla organisationens jämställdhetsarbete, hur vi tar de gemensamma mätbara målen in i vår verksamhet och får de bästa förutsättningarna för att genomföra dem.

Anordnas:
18 oktober, klockan 10.30-12.00
20 oktober, klockan 10.30-12.00

Grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering med verktyg för att starta upp en egen intern process där jämställdhetsarbetet blir en naturlig del av organisationens arbete och där ambitioner blir verklighet.

Anordnas:
25 oktober, klockan 10.30-12.00
26 oktober, klockan 10.30-12.00

Utbildningstillfällen i november

Om hur vi kan utveckla våra affärsrelationer och vår rådgivning så att vi når fler och bredare målgrupper av skogsägare. Utbildningen vänder sig till medarbetare i skogsbranschen som ansvarar för och arbetar praktiskt med rådgivning, skogsbruksåtgärder och affärsrelationer med skogsägare.

Anordnas:
8 november, klockan 10.30-12.00
9 november, klockan 10.30-12.00

Utbildningstillfällen i december

Om hur vi kan utveckla vårt strategiska kommunikationsarbete, i varje organisation och gemensamt, för att stärka attraktionskraften ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi utgår ifrån hur omvärlden ser på skogsbranschen och hur vi vill att omvärlden uppfattar branschen utifrån normer, föreställningar om kön, medvetenhet om relationen mellan makt, kön och genus.

Anordnas:
1 december, klockan 10.30-12.00
2 december, klockan 10.30-12.00

Om hur vi utvecklar vårt kommunikationsarbete så att det blir medvetet jämställt. Utbildningen syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg som de kan använda i sin vardag. Målgruppen är medarbetare i skogsbranschen som jobbar med kommunikation.

Anordnas:
14 december, klockan 10.30-12.00
15 december, klockan 10.30-12.00

Om projektet

Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring. Projektet startade hösten 2020 och avslutas våren 2023.

Ett brett samarbete

De aktörer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Länsstyrelsen, Metsä Board, Mondi Dynäs, Naturbruksgymnasiet Skedom, Norra Skog, NYKS, Nätraälven, MIUN, Processum , Region Västernorrland, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, SLU, Svenska Skogsplantor, Skogsstyrelsen Timmerkörarna och Örnfrakt.

Kontaktperson

Susanne Öberg
Processledare Jämställdhet i skogsbranschen
Telefon: 070-641 30 05
E-post: susanne@susanneoberg.com

VAR:
Utbildningarna sker digitalt via Teams, länk skickas ut någon dag innan
KOSTNAD:
Det är kostnadsfritt att delta
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 dec 2021

Kontakt