14 sep 2021 klocka 08.30 - 16.00

Utreda ungas utsatthet för våld i nära relationer

Prostitute

Välkommen till en utbildningsdag med fokus på våld i ungas nära relation!

I en analys från Brottsförebyggande rådet 2018 framkommer att nästan var femte ung person i åldrarna 16–24 år uppger att de utsatts för brott av en nuvarande eller tidigare partner. Brotten handlar om systematiska kränkningar och försök att inskränka offrets frihet, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott. Unga är den åldersgrupp där våld i nära relationer är mest förekommande.

Socialtjänstens ansvar för unga som utsätts för våld framgår bland annat i 5 kapitlet 11 §, 11 kap 1 § Socialtjänstlagen och 5, 6 och 7 kapitlet SOSFS 2014/4. Socialtjänsten behöver fokusera på den ungas situation och behov av stöd utifrån våldsutsattheten.

Utbildningsinsatsen är en samplanering mellan länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Program

  • aktuell forskning om våld i ungas kärleksrelationer
  • socialnämndens ansvar för personer under 18 år utsatta för partnervåld - vad ska och bör vi göra?
  • att utreda våld i ungas nära relation - hur bör och kan en utredning se ut?
  • dokumentation

Utbildningen består av föreläsning och grupparbete.

Föreläsare

Linn Moser Hällens expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete, samverkan samt FREDA-bedömningsmetoder. Hur socialtjänsten kan omsätta lagstiftning, allmänna råd och riktlinjer i det praktiska sociala arbetet och hur FREDA-bedömningsmetoder kan vara ett stöd i detta arbete.

Målgrupp

Utredare vid socialtjänsten som möter unga som utsatts för våld i nära relation inom de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna jämt över länen.

Välkommen med er anmälan!

VAR:
Digitalt, länk till utbildningen skickas ut senare till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Begränsat antal platser.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt