14 jun 2021 klocka 09.00 - 15.30

Digital workshop om att skapa jämställdhet i skogsbranschen

Fyra personer, tre kvinnor och en man, samtalar. De bär hjälmar och västar och befinner sig inomhus i lokaler där skogsindustri bedrivs. Foto.

Projektet Jämställdhet i skogsbranschen bjuder in till en digital workshop för att göra verkstad av våra ambitioner. De senaste åren har vi gjort en resa där vi gått från omedvetenhet till insikt, till kunskap och till att vilja. Nu är det dags att visa på resultat.

Projektet Jämställdhet i skogsbranschen bygger på två fokusområden: branschgemensamma jämställdhetsmål som omsätts i varje organisation och att synliggöra maskulinitetsnormens betydelse för jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsmålen pekar ut riktningen och arbetet med maskulinitetsnormer kommer ta oss dit vi vill.

Målgrupp

Eventet vänder sig i första hand till medarbetare, ledning, förtroendevalda och företagare i de organisationer som deltar i projektet, men majoriteten av programmet är öppet för alla som är intresserade. Grupparbetet klockan 11-12 samt 14-15 riktar sig dock endast till ledningsfunktionerna i projektets organisationer (VD eller motsvarande).

Anmälan och kontakt

Anmäl dig senast 11 juni, via e-post till processledare Susanne Öberg.

e-post: susanne@susanneoberg.com

tel: 070-641 30 05

Om projektet Jämställdhet i skogsbranschen

Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Projektet vill tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring. Projektet startar hösten 2020 och avslutas våren 2023.

Program

09.00 Inledning. Berit Högman, landshövding Västernorrland.

Branschgemensamma ambitioner och mål – så blir det verklighet

Nuläget och 2030 – var är vi och vart vill vi?

Jämställdhetsintegrering

Så kan jämställdhetsmålen integreras i målstyrning och uppföljning

Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog

Susanne Öberg, processledare Jämställdhet i skogsbranschen

10.30 Paus

11.00. Grupparbete för ledningsfunktioner, en från varje organisation som deltar i projektet. Vi processar de ambitioner och mål som arbetsgrupperna tagit del av och enas om hur vi arbetar med att integrera dem i varje organisation.

12.00 Paus

13.00 Maskulinitetsnormer – vad är det, vilka är de och vilken betydelse har de för vår förmåga att driva jämställdhetsarbete?

Så kan arbete med maskulinitetsnormer stärka organisation och utveckla ledarskapet

Anna Schönström, ordförande NYKS

Mathias Westerlund, regionchef Holmen Skog

Susanne Öberg, processledare Jämställdhet i skogsbranschen

14.00 Grupparbete för ledningsfunktioner, en från varje organisation som deltar i projektet. Vi testkör och utvärderar verktyg för att arbeta med maskulinitetsnormer i varje organisation och i det egna ledarskapet.

15.00 Avslutning

VAR: Digitalt, mer information kommer till de som anmält sig

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 jun 2021

Kontakt