16 apr 2021 klocka 10.00 - 15.00

Mänskliga rättigheter och Agenda 2030 - från teori till praktik

Prostitute

Välkommen till årets första kompetenshöjande insats för rättighetsnätverk Västernorrland och övriga intresserade av kopplingen mellan mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Att mänskliga rättigheter och Agenda 2030 hänger ihop är tydligt och utgångspunkten för denna kompetenshöjande insats. Men hur ser kopplingarna ut? Vad skiljer och vad förenar de båda ramverken juridiskt och teoretiskt? Vad innebär det i praktiken för arbetet i era organisationer? Syftet är att öka förståelsen för hur organisationer kan arbeta integrerat med mänskliga rättigheter och Agenda 2030. Under dagen varvas teori och praktiska exempel genom att goda exempel lyfts.

Program

10.00-10.15 Inledning av länsstyrelsen

10.15-11.00 Mänskliga rättigheter och perspektiv på Agenda 2030, Johanna Romare, Uppsala Universitet

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Presentation av SKR:s verktyg, metoder och stöd inom MR och Agenda 2030, Cecilia Berglin och Christine Feuk, SKR

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Ett brett grepp om mänskliga rättigheter – Exemplet Uppsala, Maria Norberg och Gro Hansen, Uppsala kommun

13.45-14.00 Paus

14.00-14.45 Vägen till att bli en MR kommun – Och hur går vi vidare? Anette Christoffersson, Piteå kommun

14.45-15.00 Summering och avslut

Målgrupp

Rättighetsnätverket Västernorrland samt övriga intresserade av kopplingen mellan mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Välkommen med er anmälan!

VAR: Digitalt över Skype

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt