19- 14 mar apr klocka 09.00 - 10.30

Digital rådgivning för yrkesmässiga potatisodlare

Potatisplantor som växer på en åker. Foto.

I samarbete med Rådhuset Nordfalan bjuder Länsstyrelsen Västernorrland in till digitala rådgivningsträffar via plattformen Zoom. Rådgivningen omfattar både konventionell och ekologisk odling och riktar sig till yrkesmässiga potatisodlare.

Vid fem tillfällen under våren 2021 erbjuder vi rådgivningsträffar på olika teman som rör potatis och potatisodling. Varje träff inleds med ett föredrag på det aktuella temat och därefter följer en diskussion där deltagarna bidrar med sina erfarenheter och frågeställningar. Varje träff beräknas pågå cirka 1-1,5 timme.

De olika träffarna

  • Träff 1: Omvärldsanalys och marknad. Fredag 19 mars klockan 9.00
  • Träff 2: Odlingsplanering sortval och utsäde. Onsdag 24 mars klockan 9.00
  • Träff 3: Odlingsplanering gödslingsstrategi. Onsdag 31mars klockan 9.00
  • Träff 4: Odlingsplanering växtskyddsstrategi. Onsdag 7 april klockan 9.00
  • Träff 5: Återkoppling av tidigare träffar och checklista inför odlingssäsongen. Onsdag 14 april klockan 9.00

Anmälan

Anmäl dig senast klockan 12 dagen före första träffen, via e-post till Lisa Andrae: lisa@nordfalan.se

Länk till mötet skickas ut till deltagarna via e-post före mötet. Vill du veta mer om Rådhuset Nordfalan som håller i rådgivningen, besök deras webbplats.

Nordfalan,länk till annan webbplats växtodlingsrådgivning

VAR: Digitalt via Zoom

KOSTNAD: Det är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 apr 2021

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare