20 apr 2021 klocka 09.00 - 12.00

Livsmedelskonferens: För en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja i vårt län

Foto på ko med kalvar. Illustration av livsmedel och bestick i hörnet av bilden.

Varmt välkommen till en förmiddag om vår viktiga livsmedelsförsörjning. En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja bidrar till ett attraktivt Västernorrland genom bland annat levande landsbygd, fler arbetstillfällen och högre självförsörjningsförmåga.

I Västernorrland pågår ett arbete för att vår livsmedelskedja ska vara stark och välmående. Vi är övertygade om att vi, genom att arbeta för en lönsam och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, kan bidra till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i hela länet. I Västernorrland ska det finnas goda förutsättningar att både producera, förädla och äta hållbar och regional mat.

Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi var först i sitt slag. Mycket arbete har gjorts sedan den kom år 2015, genom att arbeta tillsammans i större utsträckning kan vi nå mycket längre. Välkomna! 

Mål med konferensen: Öka kunskapen och medvetenheten om innebörden av den regionala livsmedelsstrategin, pågående arbete, våra utmaningar och våra möjligheter. Även bättre insikter om hur vi i våra olika roller kan arbeta för att tillsammans stärka livsmedelskedjan i Västernorrland.

Målgrupp: Vi välkomnar kommunala och regionala politiker samt offentliga tjänstepersoner. Företagare och andra representanter inom livsmedelskedjan; primärproduktion, förädling, restaurang, besöksnäring, akademi och butik. Vi välkomnar också en livsmedelsintresserad allmänhet.

VAR: Konferensen sker digitalt, mer info kommer till de som anmält sig

KOSTNAD: Det är kostnadsfritt att delta

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare