25 mar 2021 klocka 11.00 - 12.00

Mänskliga rättigheter, demokrati och främlingsfientlighet

Prostitute

Välkommen till en inspirerande timme med föreläsningar på temat mänskliga rättigheter, demokrati och främlingsfientlighet.

Vi kan se hur icke demokratiska krafter underminerar och påverkar det öppna samtalet och de värden som samhället vilar på. Genom att lyfta de utmaningar som normaliseringen av rasism innebär värnar vi demokratin och stärker respekten för de mänskliga rättigheterna.

Program

Inledning
Berit Högman, Landshövding, Länsstyrelsen Västernorrland.

Samtal om mänskliga rättigheter i en demokrati – när rasismen normaliseras
Hur ska de mänskliga rättigheterna tolkas och implementeras i en demokrati? Hur påverkas mänskliga rättigheter och demokratiska traditioner av sådana samtida trender som populism och normalisering av rasism? Elena Namli bidrar med en reflektion över dessa frågor.

Elena Naml, professor i etik vid Uppsala universitet. Bland hennes publikationer finns böckerna: Human rights as ethics, politics, and law; Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige; Etik.

Föreningslivets betydelse för demokratiarbetet – lokalt exempel från Gottne
Från Gottne IF: Mats Falck, ordförande/sportchef, Mohammed Gor Al, tränare och Ebro ALafary, spelare.

Målgrupp

Kommuner, myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer i länet.

Välkommen med er anmälan!

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Föreläsningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt