13- 14 apr 2021 klocka 09.00 - 16.00

Utbildningsdagar om våld mot

personer med funktionsnedsättning och våld mot äldre

Prostitute

Länsstyrelsen i Västernorrland bjuder in till utbildningsdagar om våld mot personer med funktionsnedsättning och våld mot äldre. Det är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande.

Utbildningsdagarna är uppdelade i halvdagspass och genomförs den 13 och 14 april.

Karin Torgny kommer att föreläsa om våld mot personer, särskilt kvinnor, med funktionsnedsättning. Under dagen presenteras baskunskap om våld i nära relationer samt två projekt, Nätkoll och Bildsamt, med fokus att upptäcka och hantera våld i mötet med personer med funktionsnedsättning. Nätkoll innebär två utbildningsmaterial, ett för skolan och ett webbverktyg för elever samt en studiecirkel för föräldrar till barn med NPF. Bildsamt är ett kommunikationsstöd så att den våldsutsatta kan berätta och få hjälp och stöd.

Britt-Inger Saveman kommer att föreläsa om våld mot äldre. Hon beskriver vad våld mot äldre innebär och hur det kan se ut om det sker hemma, på ett boende eller utomhus. Britt-Inger redogör för hur våldet kan identifieras, genom exempelvis checklistor, och hur man kan arbeta för att ge stöd till både våldsutsatta och deras familjer genom exempelvis hälsostödjande familjesamtal – en modell för samtal inom äldrevården/äldrefamiljen.

Utbildare

Karin Torgny, har bland annat arbetat som utredare i frågor om våld och funktionsnedsättning, senast för Riksförbundet Attention och DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Britt-Inger Saveman, har arbetat med frågor kring våld mot äldre sedan 1987 och de senaste åren med familjens välbefinnande i vård och omsorg.

Målgrupp

Personer som arbetar med våld i nära relation eller som arbetar med personer som har funktionsnedsättning eller med äldre personer som exempelvis är i behov av omsorg eller annat stöd.

Välkommen med er anmälan!

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande.Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt