29- 30 apr 2021 klocka 09.00 - 15.00

Utbildning i FREDA bedömningsmetoder

Prostitute

Länsstyrelsen bjuder in till en tvådagars utbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken.

FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Utbildningen omfattar två dagar och vi kommer att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA, med fokus på FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Utbildningens syfte är att ge personal inom socialtjänsten stöd i arbetet med att utreda och kartlägga våldsutsatthet, bedöma behov samt att göra strukturerade riskbedömningar och säkerhetsplaner. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen.

FREDA länk till annan webbplats(Socialstyrelsens webbplats)

Utbildningen är en grundutbildning för att använda FREDA bedömningsmetoder men förutsätter baskunskaper om våld i nära relationer motsvarande de som kan erhållas genom Nationellt centrum för kvinnofrids webbkurs om våld mot kvinnor eller våld i nära relationer.

webbkursomvald.selänk till annan webbplats

Tider

Utbildningen omfattar två dagar:

29 april, kl.09.00-16.00 samt 30 april, kl.09.00-15.00.

Utbildare

Linn Moser Hällen.

Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-standardiserade bedömningsmetoder.

Målgrupp

Handläggare inom kommunernas socialtjänst i Jämtlands och Västernorrlands län.

Arrangör

Utbildningen arrangeras av länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrlands län.

Välkommen med er anmälan!

VAR: Digitalt via Zoom

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt