23 mar 2021 klocka 09.00 - 14.30

Norrlänskonferen om alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS- samt brottsförebyggande frågor

Prostitute

Årets norrlänskonferens kommer ha fokus på den förnyade strategin för nationella alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.

Den 23 mars är det dags för årets norrlänskonferens gällande alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS- samt brottsförebyggande frågor.

Konferensen kommer ha fokus på den förnyade strategin för nationella alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Strategin presenteras av Magnus Jonsson, Socialdepartementet. Du som deltagare kommer ha möjlighet att ställa frågor om strategin direkt till Magnus Jonsson. Efter presentationen fortsätter konferensen med gruppdialoger mellan medverkande aktörer i syfte att diskutera lokalt arbete kopplat till strategin.

Program

08.30-09.00: Möjlighet till att kolla så tekniken fungerar

09.00-09.15: Inledning - Länsstyrelsen Västernorrland hälsar välkommen!

09.15-10.00: En förnyad ANDT-strategi

Magnus Jonsson, Socialdepartementet, presenterar den nya nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

10.00-10.10: Paus

10.10-10.30: Frågestund - Möjlighet att ställa frågor till Magnus Jonsson, Socialdepartementet

10.30-11.00: Gruppdialog

11.00-11.10: Paus

11.10-11.40: Gruppdialog

11.45-12.00: Summering av förmiddagen

12.00-13.00: Paus för lunch

13.00-13.15: Inledning till länsvisa dialoger

13.15-14.15: Länsvisa dialoger utifrån förmiddagens information

14.15-14.30: Avslut

Målgrupp

Kommunala tillsynshandläggare (Alkohol och tobakslagen), kommunala samordnare inom ANDTS/Folkhälsa/Brottsförebyggande området samt kommunpoliser.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Välkommen med er anmälan!

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete