04 mar 2021 klocka 09.00 - 12.00

Nätverksträff för tjänstepersoner som arbetar med jämställdhetsfrågor i de fyra norrlänen

Bild, norrsken

Välkommen till en digital nätverksträff i samband med uppmärksammandet av internationella kvinnodagen 2021.

Syftet med nätverksträffarna är att erbjuda återkommande möten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte koplat till jämställdhet.

Vi inleder med att ta avstamp i den globala handlingsplanen för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen, som fyllt 25 år.

Program

(med reservation för ändringar)

09.00: Inledning - Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län. Moderator: Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten

09.30: Kvinnokonventionen och Pekingplattformen - Åsa Regnér (UN Women).

Uppföljning av delmål 1, jämn fördelning av makt och inflytande - Annika Karlsson (Jämställdhetsmyndigheten)

Generation jämställdhet – för en hållbar framtid

10.15: Makt och inflytande ur ett regionalt perspektiv - Irina Enbuska von Schantz, Länsstyrelsen Norrbotten och Jenny Långström Länsstyrelsen Västernorrland

10.30: Regionala exempel

11.00: Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

11.50: Återsamling storgrupp och avslutning

Nätverksträffen sker i samverkan mellan länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Välkommen med er anmälan:

Anmälningsformulär för nätverksträffenlänk till annan webbplats

När du registrerat dig, får du ett mail med information och deltagarinstruktioner för anslutning till mötet. Mailet på bekräftelse kommer från avsändaren Nolia Umeå.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt