10 dec 2020 klocka 10.00 - 11.30

Digitalt remisseminarium – Regional livsmedelsstrategi

Mjölkglas framför lantgård.

I samarbete med Lantbrukarnas riksförbund, Region Västernorrland, länets kommuner och olika aktörer kopplade till livsmedelskedjan, jobbar länsstyrelsen med att ta fram en ny reviderad livsmedelsstrategi för vårt län. Den 3 december erbjuder vi en digital presentation av strategin, som just nu är ute på remiss.

Det finns många stora frågor kopplade till livsmedelskedjan och vår produktion av mat, för att samordna och strukturera alla dessa perspektiv finns en övergripande nationell livsmedelsstrategi. Med utgångspunkt i den finns även regionala strategier anpassade till lokala möjligheter och förutsättningar runt om i landet. Remissversionen av vår regionala strategi här i Västernorrland utgår ifrån den nationella livsmedelsstrategin och Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi.

Anmälan

Anmälan samt övriga frågor om seminariet skickas till Emelie Eriksson via e-post: emelie.y.eriksson@lansstyrelsen.se, eller telefon: 073-111 48 67.

Lämna synpunkter

För att strategin ska bli riktigt bra och relevant välkomnar vi synpunkter och inspel på remissversionen och för att skapa goda förutsättningar att lämna synpunkter erbjuder vi denna presentation som kan ses som en guide till strategin. Vill du lämna synpunkter så önskar vi remissvaren senast 2021-02-26 till e-postadress: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Ange diarienumret i ämnesraden: 8664–2018

Efter remissen

Efter remissperiodens slut kommer sekretariatet för den regionala livsmedelsstrategin, beståendes av Länsstyrelsen Västernorrland, Lantbrukarnas riksförbund Västernorrland samt Region Västernorrland, att sammanställa och behandla de inkomna synpunkterna. Landshövdingen i Västernorrland kommer att besluta om strategin efter ställningstagande i Stora samverkansrådet i mitten av april 2021.

VAR: Presentationen sker digitalt, länk till mötet kommer via e-post efter anmälan

KOSTNAD: Eventet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 dec 2020

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare