21 okt 2020 klocka 10.00 - 11.00

Webbföreläsning: Klarspråk i kristider – så kommunicerar du begripligt och tillgängligt i kriser

Gabriella Sandström, foto Joachim Bago

Under en kris som coronapandemin måste alla människor kunna ta del av viktig samhällsinformation, oavsett förutsättningar. Det ställer höga krav på oss som kommunicerar.

Det här seminariet tar bland annat upp följande frågor:

  • Hur når man ut med viktig samhällsinformation till stora grupper av människor?
  • Vad bör man tänka på när det gäller översättningar och val av språk?
  • Vilka format behöver informationen finnas i för att vara tillgänglig för alla?
  • Måste man ha lättläst text eller räcker det att använda klarspråk?

Föreläsare är Gabriella Sandström, klarspråksansvarig på Språkrådetlänk till annan webbplats

Att tänka på före föreläsningen

Gabriella Sandström kommer att hålla föreläsningen via Zoom. Samma vecka som webbföreläsningen äger rum skickar vi en länk som du klickar på för att ansluta. Du behöver inte ladda ner applikationen eller programmet, utan kommer att kunna ansluta via webbläsaren.

Det är viktigt att du före föreläsningen tar reda på vad som gäller på din arbetsplats för att du ska kunna använda Zoom och att du har rätt webbläsare installerad.

Har du frågor?

Kontakta Ida Nilsing, Länsstyrelsen Västernorrland ida.nilsing@lansstyrelsen.se, telefon 070 239 43 55.

Arrangör

Webbföreläsningen arrangeras av nätverket Kliv, Klarspråk i Västernorrland. Kliv är ett nätverk för myndigheter och kommuner i vår region. Vi bevakar språkvårdsområdet och sprider kunskapen inom och utom nätverket. Vi arbetar också för att språket ska uppmärksammas hos länets myndigheter. Inom nätverket samarbetar vi och utbyter idéer och erfarenheter.

Målgrupp

Våra seminarier lockar varje år handläggare, administratörer, chefer, utredare och kommunikatörer som arbetar med språket i sin vardag.

VAR: Digitalt deltagande via Zoom. Länk för deltagande kommer via e-post samma vecka som webbföreläsningen äger rum.

KOSTNAD: Webbföreläsningen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt