20 nov 2020 klocka 09.00 - 15.30

Utbildningsdag - Riskhantering och riskbedömning i våldsärenden

Prostitute

Länsstyrelsen i Västernorrland bjuder in till en utbildningsdag om hur riskhantering kan utformas med stöd i genomförd riskbedömning i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Ett särskilt fokus kommer att vara på vad de omständigheter som boende i glesbygd och landsbygd innebär när det gäller skydds och stödfaktorer.

Detta utbildningstillfälle om mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation innefattar hur man på ett bra sätt kan bedöma risk- och skyddsfaktorer och hantera detta som utgångspunkt i risk- och skyddsbedömning samt bedömning av stödbehov. En särskild utgångspunkt i utbildningen är de särskilda omständigheter gles- och landsbygd kan ha gällande risk- och skyddsfaktorer men också gällande förutsättningar och tillgång till skydd och stödresurser.

Utbildningen innehåller

Föreläsningar kring ovan nämnda aspekter i kombination med diskussioner och reflektioner. En genomgång av hur riskfaktorer, sårbarhetsfaktorer och skyddsfaktorer påverkar riskhantering och val av skyddsinsats kommer att göras i casebaserad form där även möjlighet till diskussion och reflektion kring hur dessa aspekter påverkar handläggningen finns. Möjligheter och svårigheter kring samverkan av riskhantering kommer att diskuteras i slutet av dagen.

Utbildare

Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig till dig som arbetar inom verksamheter där du kan träffa på personer som kan vara utsatta för våld i olika former. Exempelvis socialtjänst, skola, fritid, polis, hälso- & sjukvård samt ideella verksamheter.

Välkommen med er anmälan!

VAR: Webbinarium

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt