04 nov 2020 klocka 09.00 - 15.30

Chefsforum - om arbetet att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor

Prostitute

Välkommen till en inspirationsdag för dig som beslutsfattare om arbetet att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor!

Dagen syftar till att ge kunskap och inspiration till politiker och ansvariga arbetsledare att utveckla och förbättra arbetet som omfattar våld i nära relationer, barns utsatthet för våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Program

  • förklaringsmodeller till våld i nära relation
  • socialtjänstens arbete med stöd till våldsutsatta i juridik, teori, forskning och praktik
  • vad behöver organisationen, arbetsledningen och medarbetarna för att kunna arbeta rättssäkert med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
  • framgångsfaktorer för implementering
  • hur påverkas medarbetarna av att arbeta med våld
  • vilket stöd behöver medarbetarna?

Utbildare

Linn Moser Hällén, socionom, handledare och föreläsare. Linn har arbetat med våld i nära relationer inom socialtjänsten sedan 2009, bland annat arbetat som socialsekreterare i flera olika våldsteam, med verksamhetsutveckling och utbildning och som arbetsledare i två kommuner. Linn driver tillsammans med advokat Rebecca Lagh podcasten Våld i nära relationer - det börjar med kärlek. Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/ rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-bedömningsmetoder.

Målgrupp

Politiker och chefer inom kommunal verksamhet och hälso- och sjukvård, det civila samhället samt samverkande myndigheter. Dagen riktar sig också till ärende/metodhandledare, strateger och utvecklingsledare med uppdrag i området mäns våld mot kvinnor.

Välkommen med er anmälan!

VAR: Webbinarium

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt