19 okt 2020 klocka 13.00 - 15.00

Vad tycker unga om demokrati och samhällsfrågor?

Folkmassa

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF:s) studie ”Unga med attityd 2019” har svaren.

Unga med attityd är en nationell studie som belyser ungas attityder till olika centrala välfärdsfrågor. Studien har genomförts med jämna mellanrum sedan 1993 och kan därmed se hur attityder förändras över tid och hur olika grupper av unga skiljer sig åt. Undersökningen omfattar bland annat frågor såsom personlig trygghet, invandring och jämställdhet. Vi kommer även att lyssna till Sundsvalls kommuns arbete med frågor kring demokrati och ungas delaktighet.

Detta är en kompetenshöjande insats för rättighetsnätverket som har sin utgångspunkt i länsstyrelsens uppdrag att verka demokratistärkande i länet. Målet med insatsen är att inspirera till vidare arbete med att öka ungdomars makt och inflytande över sina liv och över samhällsutvecklingen.

Föreläsare

Sofia Zere, avdelningschef utredning, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Pia Fjällmo, demokratisamordnare, Sundsvalls kommun

Målgrupp 

Rättighetsnätverket Västernorrland, samt funktioner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Välkommen att anmäla dig!

 

VAR: Webbsänt via Skype

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt

Susanna Elmberger

MR-utvecklare

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Hennie Ivarsson

MR-utvecklare