07 okt 2020 klocka 16.30 - 21.00

Grundutbildning i arbetsmetoden 100% ren hårdträning

Prostitute

Välkommen till grundutbildning i arbetsmetoden 100% ren hårdträning! Ett led i det förebyggande antidopingarbetet i länet.

Länsstyrelsen Västernorrland, i samverkan med länets kommuner, bjuder in till en webbutbildning i arbetsmetoden 100% ren hårdträning. Utbildningen utgör ett av stegen till att bli en diplomerad träningsanläggning, eller behålla tidigare diplomering i arbetsmetoden. Utbildningen är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i länet.

100% ren hårdträning är en arbetsmetod som bygger på utbildning, diplomering och samverkan mellan gym, polis, idrott och kommun.

Arbetsmetoden syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan med berörda aktörer i länet. I Västernorrland bedrivs arbetet i det regionala nätverket Krafttag mot dopning med representanter från Polisen, Tullverket, kommunala samordnare, Region Västernorrland, Kommunförbundet samt Mittuniversitetet. Länsstyrelsen leder nätverket. Det förebyggande arbetet mot dopning är en del av den nationella ANDT-strategin. Det övergripande målet i strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Program

Välkommen och introduktion
Kost och kosttillskott
Anabola steroider – tecken, symtom och sociala konsekvenser
Kommunicera antidopning
Dopningslagen och polisens arbete mot dopning
Idrottens dopingregler och dopingkontroller

Diplom erhålls vid fullständig närvaro samt godkänt
kunskapstest

Utbildare

Johan Öhman, föreläsare och utbildare i antidopningsfrågor
Johan Ekström, polis, utredare på spaningssektionen i Stor Göteborg
Ellen Forsberg, RF-SISU Västernorrland

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ägare och/eller styrelse, platschefer, träningsansvariga, antidopningsansvariga, PT´s, instruktörer och receptionspersonal på träningsanläggningar i Västernorrland.

Välkommen med er anmälan!

100% Ren Hårdträning
Länsstyrelsen Västernorrland

VAR: Webbutbildning (Finns det möjlighet samlas gärna i mindre grupper på träningsanläggningarna och koppla upp er gemensamt)

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Vid sen avanmälan eller utebliven närvaro debiteras 500 kr. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt