11 sep 2020 klocka 09.30 - 15.00

Staden tar form - en seminariedag om kulturvärden som resurs i plan- och bygglovsprocesser

Sveateatern i Sundsvall

Kulturvärden finns överallt, i vardagens bebyggelse, i påkostad arkitektur eller äldsta timmerhus. Hur kan vi se bevarandefrågan och varsamhet som en resurs i det regionala hållbarhetsarbetet? Vad menas med varsamt och hur beaktar vi kulturvärden vid energibesparande projekt? Välkommen till Sveateatern den 11 september!

Målgrupp

Målgruppen för årets kommunseminarium är politiker, handläggare men även annan personal som kommer i kontakt med kulturvärden såsom fastighetsägare, konsulter, entreprenörer och förvaltare.

Moderator: Johanna Ulfsdotter Västernorrlands Museum.

Arrangörer: Västernorrlands museum, Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland.

Det går antingen att delta på plats, begränsat till 40 personer, eller delta digitalt via länk. För att delta på plats på Sveateatern använder du formuläret längre ner på denna sida.
Vill du däremot delta digitalt, ska du göra det i ett annat anmälningsformulär:

Webbinarium: Staden tar form - en seminariedag om kulturvärden som resurs i plan- och bygglovsprocesser

Program

09.30: Registrering och kaffe.

10.00: Kulturmiljö som resurs.

  • Rapporter och information från Länsstyrelsens i Västernorrland och Västernorrlands museum
  • Gestaltad livsmiljö och Boverkets nya utbildningsmaterial. Länsstyrelsen berättar om den nationella arkitekturpolitiken och kompetenssatsningen på kulturvärden enligt Plan- och bygglagen”.
    Talare: Karin Hermans arkitekt, planhandläggare samt Isabelle Engelin byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Västernorrland.

10.30: Kulturmiljö som resurs i kommunal samhällsplanering - kulturmiljöworkshops för politiker och tjänstemän med Johanna Ulfsdotter, Västernorrlands museum.

10.45: Konservator Anne Braun berättar om hur konservering kan vara ett alternativ till fasadrenovering i stenstan.

11.10: Västernorrlands museums arkeologer berättar om hur ny kunskap skapas efter utgrävningar i Sundsvall. Talare: Ola George, arkeolog.

12.00: Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vad säger lagen om avvägning mellan energieffektivisering och kulturhistoriska värden? Och vilken vägledning får vi genom domstolarnas beslut?
Talare: Mia Geijer, Fil. dr, antikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro och lektor vid Uppsala Universitet.

13.00: Vad är varsamt? – varsamhetskravet i plan – och bygglagen gäller all bebyggelse. Men vad menas med varsamt och vilka metoder underlättar arbetet med att värna kulturvärden? Vikten av tidigt samråd och kontrollplaner.
Talare: Anette Lund Contexto AB, antikvarie och sakkunnig kulturvärden PBL.

14.00: Kort lunchpaus.

14.30: Att välja rätt kompetens. Är det svårt att hitta rätt kompetens vid restaureringsärenden? Undrar du var du kan nå en timmerman eller antikvarie? Byggnadsvårds Mitt är ett nätverk för hantverkare, konsulter och konservatorer som arbetar med bevarandefrågor. Här informerar de om sina medlemmar och vilka verksamheter de representerar.

14.45-15.00: Sammanfattning av dagen.

För mer information och frågor kring programmet, kontakta: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se

Rör din fundering anmälan, kontakta: isabelle.engelin@lansstyrelsen.se

Välkomna!

VAR: Sveateatern i Sundsvall

KOSTNAD: Seminariedagen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 sep 2020

Anmäl dig

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel mailar du till kontaktpersonen för arrangemanget.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie