Publiceringsdatum: 28 november 2018

Vi söker ett begravningsombud i Krokoms kommun

För närvarande finns inget begravningsombud i Krokoms kommun. Vi tar tacksamt emot förslag på lämpliga personer för uppdragen, senast den 19 december.

Länsstyrelsen ansvarar för att förordna ett eller flera begravningsombud i Jämtlands och Västernorrlands län. Nu söker vi ett begravningsombud i Krokoms kommun.

Vem kan bli begravningsombud?

Som begravningsombud ska du granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Du ska även granska hur särredovisningen av begravningskostnaderna sköts i förhållande till övrig kyrklig verksamhet. Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun.

Ett begravningsombud ska vara lämplig och kvalificerad för uppdraget. Kunskaper inom ekonomi och kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder är av särskild vikt vid vår bedömning.

Uppdraget är arvoderat enligt 54 § begravningsförordningen (1990:1147).

Skicka in förslag senast den 19 december

Krokoms kommun, andra trossamfund än Svenska kyrkan och olika livsåskådningsorganisationer som är verksamma i Krokoms kommun får skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud, senast den 19 december 2018.

Förslagen skickas till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller per post till: Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 Härnösand

Information om att vara begravningsombud

Kontakt