Krisstöd till yrkesfisket

Mellan den 15 augusti och 28 oktober kunde du som är yrkesfiskare söka krisstöd hos Länsstyrelsen.

Vem kan söka krisstödet?

Stödet är till för dig som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget och därav ökade kostnader för bränsle.

Vad är kraven för att få krisstöd?

För att kunna få ta del av stödet ska du ha yrkesfiskelicens och ha landat fisk i svenska hamnar från och med den 24 februari 2022.

Hur mycket får du i krisstöd?

Länsstyrelsen kommer att beräkna stödet utifrån omsättningen på landad fångst i Sverige under perioden 24 februari till 28 oktober 2022. Om du fiskar till havs beror stödet också på storleken på båten och om redskapen är aktiva eller passiva.

Fiskar du i insjö är det endast värdet på fångsten som avgör stödets storlek och då är stödet 6,5 procent av omsättningen av den landade fångsten.

Stödnivåer

Båtens längd i meter

Redskapssegment

Stöd i procent av värdet på landad fångst

>17,99

aktiva

10,1

12–17,99

aktiva

7,7

00–11,99

aktiva

7,6

>12

passiva

6,7

10–12

passiva

6,0

00–9,99

passiva

6,9

Detaljerade regler för stödet finns i regeringens förordning.

Hur söker du stödet?

Du ansöker om stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen från den 15 augusti till den 28 oktober 2022. Du har rätt att ansöka om stöd två gånger under ansökningsperioden.

Skicka med följande handlingar:

  • Kvitto, faktura, avräkningsnota eller annat underlag för försäljning av landad fångst i svenska hamnar från och med den 24 februari 2022.
  • Loggbok – om du har en båt över 18 meter.

Om du vill att någon annan ansöker om stödet åt dig behövs en fullmakt. Hör av dig till oss i så fall, så skickar vi ett formulär för fullmakt att fylla i. Fullmakten ska sedan skickas in i samband med ansökan. 

Ansökan är stängd


Du kan inte lägre söka krisstöd för växthusproduktion. Ansökan var öppen från den 15 augusti till och med den 28 oktober 2022.

Ändra eller komplettera ansökan

Länsstyrelsen i Västra Götaland administrerar och handlägger din ansökan. Ta kontakt med dem om du har behov av att ändra eller komplettera din ansökan efter att den skickats in, eller om du har behov att ansöka via en pappersblankett.

E-post: krisstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 42 00

Hur och när betalas stödet ut?

Länsstyrelsen handlägger ärendena i turordning efter när de kommit in till oss. Tiden det tar att få ett beslut kan variera i olika ärenden, till exempel beroende på om ansökan behöver kompletteras.

Du får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Utbetalningen sker till det konto du har registrerat i din ansökan.

Det kan dröja upp till ett par veckor efter beslutet innan pengarna finns på kontot.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland

Handläggare för krisstödet till yrkesfisket

Telefon: 010-224 42 00
(vardagar mellan kl 9-12 och mellan kl 13-15)