Stöd för samarbeten 2023-2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västernorrland kommer att prioritera samarbeten som bidrar till kompetensutveckling och utveckling av nya produkter och lösningar. Målet med dessa ska vara att det ökar livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.

Utlysning

Möjligheten att ansöka om Stöd för samarbete kommer att vara genom utlysningsomgångar. Prioriteringar och villkor för varje utlysning kommer att publiceras på denna sida inför att varje utlysning öppnar.

Kommande utlysningar

En utlysning för stöd till samarbete planeras under oktober och november 2023. Villkor och förutsättningar för utlysningen kommer efter sommaren. Ansökningar som inkommer innan utlysningen öppnar kommer att avslås.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss