Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västernorrland har valt att regionalt prioritera område:

  • Heltidsarbete.

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Inkomst från företaget
  • Utbildning utanför de gröna näringarna
  • Erfarenhet inom de gröna näringarna.
Poängfördelning för startstöd

Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga poängsteg

Fastlagd poäng

Regional prioritering, Västernorrland

Maximal möjlig poäng

Effektiva arbetsmetoder

1

60

-

60

Lönsamt företagande

1

180

-

180

Inkomst från företaget

1

60

40

100

Utbildning inom det gröna

 2200-200

Utbildning utanför det gröna

2

40

60

100

Erfarenhet inom de gröna

2

80

60

140

Erfarenhet utanför de röna

2

40

-

40

Plan för fortbildning

1

40

-

40

Heltidsarbete

1


140

140

Summa

-

700

300

1 000

Ansökningsomgångar

Ansökningar kommer hanteras genom utlysningar. Länsstyrelsen Västernorrland utlyser startstöd under perioden den 1 april-31 maj. Länsstyrelsen har avsatt 600 000 kronor i utlysningen.

Ansökningarna prioriteras utifrån ordinarie urvalskriterier. Ansökan som inkommer före eller efter utlysningsperioden kommer avslås. Ansökningar om startstöd som inkommer mellan 16 februari och 31 mars kommer att avslås.

Målgrupp

Lantbrukare och trädgårdsföretagare under 40 år som startat nytt eller tagit över ett jordbruksföretag under de senaste 24 månaderna innan ansökan skickas in.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen planerar en ny utlysning under hösten 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss