Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västernorrland har valt att förstärka de nationella poängen inom:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning.

Prioriteringarna ser dock olika ut mellan de olika inriktningarna.

Djurstallar och inhysningssystem

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsamt företag
  • Lönsam investering
  • Behov av stöd.
  Poängfördelning för Konkurrenskraft djurstallar och inhysningssystem

  Urvalsmodul

  Maximalt antal möjliga poängsteg

  Fastlagd poäng

  Regional prioritering, Västernorrland

  Maximal möjlig poäng

  Ökad lönsamhet

  8

  280

  40

  320

  Lönsamt företag

  5

  150

  50

  200

  Lönsam investering

  1

  110

  10

  120

  Behov av stöd

  1

  100

  100

  200

  Minskad sårbarhet

  1

  80

  -

  80

  Ökad marknadsanpassning

  1

  80


  80

  Summa

  -

  800

  200

  1 000

  Energiskog

   • Lönsam investering.
   Poängfördelning för Konkurrenskraft energiskog

   Urvalsmodul

   Maximalt antal möjliga poängsteg

   Fastlagd poäng

   Regional prioritering, Västernorrland

   Maximal möjlig poäng

   Ökad lönsamhet

   8

   280

   -

   280

   Lönsamt företag

   5

   150

   -

   150

   Lönsam investering

   1

   110

   200

   310

   Behov av stöd

   1

   100

   -

   100

   Minskad sårbarhet

   1

   80

   -

   80

   Ökad marknadsanpassning

   1

   80

   -

   80

   Summa

   -

   800

   200

   1 000

   Täckdikning

    • Lönsam investering
    • Behov av stöd.
    Poängfördelning för Konkurrenskraft täckdikning

    Urvalsmodul

    Maximalt antal möjliga poängsteg

    Fastlagd poäng

    Regional prioritering, Västernorrland

    Maximal möjlig poäng

    Ökad lönsamhet

    8

    280

    -

    280

    Lönsamt företag

    5

    150

    -

    150

    Lönsam investering

    1

    110

    150

    260

    Behov av stöd

    1

    100

    50

    150

    Minskad sårbarhet

    1

    80

    -

    80

    Ökad marknadsanpassning

    1

    80

    -

    80

    Summa

    -

    800

    200

    1 000

    Växthus och odlingstunnlar

     • Lönsam investering
     • Behov av stöd
     • Minskad sårbarhet.
     Poängfördelning för Konkurrenskraft växthus och odlingstunnlar

     Urvalsmodul

     Maximalt antal möjliga poängsteg

     Fastlagd poäng

     Regional prioritering, Västernorrland

     Maximal möjlig poäng

     Ökad lönsamhet

     8

     280

     -

     280

     Lönsamt företag

     5

     150

     -

     150

     Lönsam investering

     1

     110

     60

     170

     Behov av stöd

     1

     100

     50

     150

     Minskad sårbarhet

     1

     80

     90

     170

     Ökad marknadsanpassning

     1

     80

     -

     80

     Summa

     -

     800

     200

     1 000

     Torkning och lagring efter skörd

      • Ökad lönsamhet
      • Lönsam investering
      • Behov av stöd
      • Minskad sårbarhet.
      Poängfördelning för Konkurrenskraft torkning och lagring efter skörd

      Urvalsmodul

      Maximalt antal möjliga poängsteg

      Fastlagd poäng

      Regional prioritering, Västernorrland

      Maximal möjlig poäng

      Ökad lönsamhet

      8

      280

      40

      320

      Lönsamt företag

      5

      150

      -

      150

      Lönsam investering

      1

      110

      20

      130

      Behov av stöd

      1

      100

      50

      150

      Minskad sårbarhet

      1

      80

      90

      170

      Ökad marknadsanpassning

      1

      80

      -

      80

      Summa

      -

      800

      200

      1 000

      Ny teknik

      • Ökad lönsamhet
      • Lönsamt företag
      • Lönsam investering
      • Behov av stöd
      • Ökad marknadsanpassning.
      Poängfördelning för ny teknik

      Urvalsmodul

      Maximalt antal möjliga poängsteg

      Fastlagd poäng

      Regional prioritering, Västernorrland

      Maximal möjlig poäng

      Ökad lönsamhet

      8

      280

      20

      300

      Lönsamt företag

      5

      150

      20

      170

      Lönsam investering

      1

      110

      40

      150

      Behov av stöd

      1

      100

      50

      150

      Minskad sårbarhet

      1

      80

      -

      80

      Ökad marknadsanpassning

      1

      80

      70

      150

      Summa

      -

      800

      200

      1 000

      Minskad ammoniakavgång

      Länsstyrelsen Västernorrland har inga regionala prioriteringar. De nationella poängen hanteras endast av Jordbruksverket.

      Poängfördelning för minskad ammoniakavgång

      Urvalsmodul

      Maximalt antal möjliga poängsteg

      Fastlagd poäng

      Fördelningsbar poäng

      Maximal möjlig poäng

      Investeringsalternativ

      1

      250

      -

      250

      Minskad ammoniakavgång

      10

      750

      -

      750

      Summa

      -

      1000

      -

      1 000

      Ansökningsomgångar

      Under 2023 kommer det finnas två beslutsomgångar för samtliga stödinriktningar.

      • För stödet till stallar och inhysningssystem hade den första beslutsomgången slutdatum den 30 april. Den andra beslutsomgången har slutdatum den 31 oktober.
      • För övriga stöd var slutdatum för första beslutsomgången den 30 april. Den andra beslutsomgången pågår till och med den 30 september.

      Det kommer vara möjligt att skicka in ansökningar under hela året fram till slutdatum för ansökningsomgången.

      Kommande utlysningar

      Det finns inga planerade utlysningar under 2023.

      Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

      Kontakt

      Magnus Jensen

      Hållbar regional utveckling

      Dela sidan:

      Landshövding

      Carin Jämtin

      Besöksadress

      Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

      Postadress

      871 86 Härnösand

      Organisationsnummer

      202100-2445

      Följ oss