Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Poängfördelning för bevattningsdammar

Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga poängsteg

Fastlagd poäng

Regional prioritering, Västernorrland

Maximal möjlig poäng

Risk för vattenbrist

4

400

-

400

Kostnadseffektivitet

5

400

-

400

Näringsbelastning

4

50

-

50

Åtgärdsbehov övergödning

1

50

-

50

Dricksvatten vilda djur

1

50

-

50

Brist på vattenbiotoper

1

50

-

50

Summa

-

1 000

-

1 000

Ansökningsomgångar

Ansökningar som gäller investeringsstöd för bevattningsdammar hanteras löpande. Ansökningar som uppnår minimipoängen beviljas stöd i den mån det finns pengar kvar i den nationella budgeten.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss