Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Poängfördelning för bevattningsdammar

Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga poängsteg

Fastlagd poäng

Regional prioritering, Västernorrland

Maximal möjlig poäng

Risk för vattenbrist

4

400

-

400

Kostnadseffektivitet

5

400

-

400

Näringsbelastning

4

50

-

50

Åtgärdsbehov övergödning

1

50

-

50

Dricksvatten vilda djur

1

50

-

50

Brist på vattenbiotoper

1

50

-

50

Summa

-

1 000

-

1 000

Ansökningsomgångar

Mer information om ansökningsförfarandet samt om prioriteringar och poängfördelning kommer inom kort.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling