Investeringar i kommersiell och offentlig service

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributions- och logistikanläggningar.

Vem kan få stöd?

  • myndigheter
  • kommuner
  • landsting och regioner
  • företag
  • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Mer information om stödet och vilka prioriteringar som gäller i Västernorrland hittar du i rapporten Regional handlingsplan för Västernorrlands län 2014-2020.

Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet i Västernorrlands län 2014-2020

Hur stort är stödet?

Du kan få upp till 50 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

I vissa fall kan du få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, och då måste utgifterna vara minst 30 000 kronor.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Detta är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd via andra myndigheter/organisationer samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 200 000 euro under en treårsperiod.

Regionala stödkriterier

Butiker som har mer än en mil till närmaste annan dagligvarubutik kan söka investeringsstöd.

I Västernorrland kan dagligvarubutiker på orter som är prioriterade i Regionalt serviceprogram 2014 - 2020 få 90 procent i stöd för utgifter som bedöms vara nödvändiga för butiksverksamheten.

Drivmedelsanläggningar kan få högst 50 procent av stödberättigade utgifter i investeringsstöd. För drivmedelsanläggningar ska avståndet vara minst 15 kilometer till närmaste drivmedelsanläggningar. För investeringsstöd för nyetablering av drivmedelsanläggningar ska avståndet till närmaste befintliga drivmedelsanläggningar vara minst 20 kilometer.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar och företag som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Frågor kring din utbetalning?

Har du fått beslut om stöd och har frågor kring din utbetalning, kontakta någon av oss:

Mikael Öström
Telefon: 0611- 34 90 45
E-post: mikael.ostrom@lansstyrelsen.se

Ann-Charlotte Larsson
Telefon: 0611-34 90 02
E-post: ann-charlotte.larsson@lansstyrelsen.se

Ingeborg Westerlund
Telefon: 0611-34 90 65
E-post: ingeborg.westerlund@lansstyrelsen.se

Du kan även läsa om olika stöd på Jordbruksverkets webbplats.

Stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden Länk till annan webbplats. (Jordbruksverkets webbplats)

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringar i kommersiell och offentlig service (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00