Publiceringsdatum: 1 juni 2018

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Västernorrlands län. Hög brandrisk råder i skog och mark.

Eldningsförbud införs i hela länet från och med 2 juni och gäller tillsvidare.

Anledningen till förbudet är den senaste tidens värme och torka. Det medför att brandrisken är mycket stor i hela länet. Beslutet har fattats på inrådan av länets tre räddningstjänster.

Den extremt snabba upptorkningen i skog och mark har fortsatt trots mindre regnskurar runt om i länet. Väderprognoserna visar att det torra vädret kommer att fortsätta. Det betyder att länet har en extremt stor brandrisk.

Räddningstjänsten har system som beräknar brandrisker utifrån väder, vind och luftfuktighet. Prognoserna i dessa system säger att brandrisken kommer att vara mycket hög kommande vecka. Prognoserna i de här systemen visar att brandrisken kommer att vara mycket hög kommande vecka med värden som överstiger de som rådde vid branden i Västmanland 2014.

Här kan du läsa beslutet i sin helhetPDF

Vid eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt i grillar på egen tomtmark

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Elda säkert i iordningsställd grillplats:

  • Ha alltid vatten i närheten när du eldar/grillar. Med en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig
  • Kontrollera att ingen glöd finns kvar genom att hälla vatten över askhögen eller täck över den med jord
  • Kontrollera efter några timmar kolla att brasan är släckt ordentligt

Mer information om hur du grillar säkert finns att läsa på dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Det är mer än 20 år sedan ett liknande förbud utfärdades. Kontrollera alltid vilka regler som gäller om eldningsförbud och vilken brandrisk det är innan du eldar. Kontakta räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på länsstyrelsens webbplats.

Undantag

Naturvårdsbränningar kan undantas från eldningsförbudet efter godkännande från länsstyrelsen eller räddningstjänsten om särskilda villkor är uppfyllda. Naturligtvis ställer det höga krav på säkerheten. Organisationerna som arbetar med naturvårdsbränning arbetar alltid med erfaren, välutbildad och välutrustad personal, har löpande kontakt med räddningstjänsten och har tillgång till helikopter som står standby.

Naturvårdsbränningar görs bland annat för att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar samt främja skogarnas mångfald av arter. I särskilda fall kan undantag ges även efter godkännande av räddningstjänsten i respektive kommun.

Frågor?

Har du frågor, kontakta din lokala räddningstjänst.

Allmän information kring eldningsförbudlänk till annan webbplats

Här kan du se en film på youtube om eldningsförbudlänk till annan webbplats

Kontakt