19 mar 2020 klocka 10.00 - 15.00

En dag för mat, miljö och klimat

Prostitute

Livdmedelsproduktionen i Västernorrland ska öka - samtidigt står vi inför stora utmaningar för att nå målet om noll nettoutsläpp 2025.

 De fossila koldioxidutsläppen ska nollas och en stabil nivå av metan uppnås för att på sikt stabilisera temperaturen. Klimatförändringarna kommer medföra möjligheter och utmaningar för jordbruket. Hur hänger det ihop? Hur ska vi jobba här i Västernorrland? Vad säger forskningen och vilka konkreta verktyg finns?

Målgrupp

Beslutsfattare, tjänstepersoner och lantbrukare.

Medverkande

  • Berit Högman Landshövding
  • Ann-Helen Meyer von Bremen, Lantbruksjournalist
  • Ingrid Rydberg KSLA och projektledare för "Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen"
  • Fredrik Sundblad Projektledare Fossilfritt kött LRF Gotland och platschef på Gotlands Slagteri
  • Carin Clason Rådgivningsexpert Klimatkollen, Greppa näringen

Kontakt

Emelie Eriksson
Projektledare Regional livsmedelsstrategi Länsstyrelsen Västernorrland
076 – 111 48 67
emelie.y.eriksson@lansstyrelsen.se

Anmälan

Anmäl dig här senast den 9 mars.länk till annan webbplats


VAR: Parkaden i Härnösand

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 mar 2020

Kontakt