02 apr 2020 klocka 09.00 - 15.30

Utbildningsdag om sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur

Prostitute

Välkommen till en dag om sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur!

Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum som informerar om kopplingarna mellan dessa olika former av våld. Deras vision är att de som vänder sig till våldsutsatta människor och de som möter våldsutsatta djur ska samverka för att upptäcka och motverka våld i nära relationer. Se Sambandet beskriver det så här:

”När djur är utsatta är människor i riskzonen; När människor är utsatta är djur i riskzonen.”

Det betyder helt enkelt att när någon i ett hem – djur eller människa – utsätts för våld, är det troligt att andra i hemmet också är utsatta på ett eller annat sätt. Bara att uppleva och bevittna våld mot en familjemedlem är otroligt stressande och kan skapa trauma hos både människor och djur.

Syftet med denna utbildningsdag är att belysa just detta samband och beskriva själva utsattheten och vilka möjligheter och ansvar som olika berörda myndigheter har och hur samverkan behöver ske.

Programmet kommer att belysa sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur samt det juridiska perspektivet kring brottsprocessen kring våldet mot djur respektive människor.

UTBILDARE:
Carin Holmberg
, Fil. dr i sociologi och föreläsare om Mäns våld mot kvinnor

Natalie Nordén, tidigare ordf. VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) samt projektledare för Djur i våld vid länsstyrelsen Västmanland

Eva Frejadotter Diesen, jurist som forskar vid Stockholms universitet om sambandet mellan våld mot djur och människor och djurens juridiska status

MÅLGRUPP:
Socialsekreterare, utredare inom polisen, åklagare, berörd personal inom vården, politiker samt kvinnojourer

PROGRAM:
09:00 Fika

09:30 Inledning

10:00 Se Sambandet mellan våld mot familjedjuren och mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Själva sambandet är enkelt att förstå: Om man möter ett familjedjur som är utsatt för våld, är troligen fler i familjen utsatta. Och omvänt, möter man en våldsutsatt kvinna/partner, barn eller äldre och de har ett eller flera familjedjur, så är troligen också djuret utsatt. Frågan är snarare: Vad betyder detta rent konkret, vilka konsekvenser har våldet och vad kan vi i våra respektive professioner göra för att se våldet och ge ett adekvat stöd, Carin Holmberg, Fil dr sociologi.

11:30 Samverkan mellan olika aktörer och deras yrkesroller för att upptäcka våldsutsatta människor och djur samt praktiska lösningar för hantering av våld mot husdjur i nära relation, Nathalie Nordén, biolog och tidigare projektledare för projekt Djur och Våld på Länsstyrelsen i Västmanland och tidigare riksförbundsordförande för Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV).

12:00 Lunch

13:00 Hur hanterar rättsväsendet sambandet mellan våld mot människor och djur - och vad säger lagen? Om brister och möjligheter i det juridiska systemet. Eva Frejadotter Diesen, jurist och forskare Stockholms universitet.

14:30 Fika

15:00 Avslutande diskussion

Välkommen att delta!

VAR: Olov Högbergssalen, Sambiblioteket Härnösand

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. Anmälan är bindande. Vid sen avanmälan eller utebliven närvaro debiteras 500 kr. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 mar 2020

Anmäl dig

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel mailar du till kontaktpersonen för arrangemanget.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Kontakt