01 apr 2020 klocka 09.00 - 16.00

Kunskapsdag om kvinnor i substansberoende och våld i nära relation

Prostitute

Välkommen till en dag om kvinnor i risk- och skadligt bruk eller substansberoende - En särskilt sårbar grupp inom mäns våld mot kvinnor!

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om komplexiteten som kvinnor i substansberoende och våld i nära relation befinner sig i. Utbildningen kommer att belysa vilka viktiga processer som professionen behöver ha kompetens om med tydligt fokus på: vad är en individ? / den enskilda individens unika och särskilda behov och koppla detta till aktuell forskning och statistik.

En del av utbildningen innebär filmer som exemplifierar den särskilda utsattheten och Socialstyrelsens metodstöd, Skylla sig själv, används som underlag.

Den senare delen av utbildningen kommer att ske i workshopform för att skapa tankar kring verksamhetsutveckling i den egna organisationen och att få den tiden redan under dagen istället för att jobba med frågan på utbildningen och sedan försöka hitta en tid på hemmaplan.

För att kunna delta på bästa sätt behöver deltagarna ha genomfört webbutbildning om våld www.webbkursomvåld.selänk till annan webbplats.

MÅLGRUPP:
Personal från t.ex. kommun, polis och hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med kvinnor med ett substansberoende och som lever i destruktiva miljöer där våld i nära relation är vanligt.

Vi ser gärna att verksamhetsansvarig och tjänsteperson kommer tillsammans för att kunna lyfta frågor och utvecklingsbehov i den egna verksamheten.

Välkomna!

VAR: First hotell, Härnösand

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri, fika och lunch ingår. Anmälan är bindande. Vid sen avanmälan eller utebliven närvaro debiteras 500 kr. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 mar 2020

Anmäl dig

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel mailar du till kontaktpersonen för arrangemanget.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Kontakt