18- 19 mar 2020 klocka 08.30 - 16.00

Utbildningsdagar om våld mot personer med funktionsvariation och mot äldre

Prostitute

Välkommen till en dag om våld mot personer med funktionsvariation och våld mot äldre!

Utbildningsdagarna kommer att belysa hur våld mot äldre eller personer med funktionsvariationer är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande.

Karin Torgny kommer att föreläsa om våld mot personer, särskilt kvinnor, med funktionsvariationer. Under dagen presenteras baskunskap om våld i nära relationer samt två projekt, Nätkoll och Bildsamt, med fokus att upptäcka och hantera våld i mötet med personer med funktionsvariationer. Nätkoll innebär två utbildningsmaterial, ett för skolan och ett webbverktyg för elever samt en studiecirkel för föräldrar till barn med NPF. Bildsamt är ett kommunikationsstöd så att den våldsutsatta kan berätta och få hjälp och stöd.

Britt-Inger Saveman kommer att föreläsa om våld mot äldre. Hon beskriver vad våld mot äldre innebär och hur det kan se ut om det sker hemma, på ett boende eller utomhus. Britt-Inger redogör för hur våldet kan identifieras, genom exempelvis checklistor, och hur man kan arbeta för att ge stöd till både våldsutsatta och deras familjer genom exempelvis hälsostödjande familjesamtal – en modell för samtal inom äldrevården/äldrefamiljen.

Utbildningen genomförs den 18 mars i Sundsvall samt den 19 mars i Örnsköldsvik. Du väljer själv på vilken ort du önskar delta, samt om du deltar under hela dagen eller endast fm. eller em. Kaffe serveras från 08:30 för dig som deltar heldag alt. fm. Väljer du att delta under hela dagen ingår lunch.

UTBILDARE:

Karin Torgny, journalist, kulturvetare, har bland annat arbetat som utredare i frågor om våld och funktionsvariationer, senast för Riksförbundet Attention och DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Britt-Inger Saveman, Senior Professor vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Britt-Inger Saveman har arbetat med frågor kring våld mot äldre sedan 1987 och de senaste åren med familjens välbefinnande i vård och omsorg.

Välkommen!

VAR: Sundsvall: aulan Sundsvalls sjukhus. Örnsköldsvik: kommunfullmäktigesalen Örnsköldsvik.

KOSTNAD: Kostnadsfritt, kaffe ingår, lunch ingår vid deltagande under hela dagen. Anmälan är bindande. Vid sen avanmälan eller utebliven närvaro debiteras 500 kr. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 mar 2020

Anmäl dig

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel mailar du till kontaktpersonen för arrangemanget.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Kontakt