03 dec 2019 klocka 09.00 - 15.30

Dricksvattens- och avloppsträff mellan länsstyrelsen och kommunerna

Rinnande vattenkranar

Länsstyrelsen i Västernorrland bjuder in till en gemensam träff om dricksvatten och avlopp den 3 december i Härnösand.

Syftet med nätverken är att skapa en mötesplats för länets aktörer inom vatten- och avloppsområdet för informations- och erfarenhetsutbyte. Det bidrar till ökad samverkan och samsyn på hur vi skapar långsiktigt hållbara lösningar och hur vi arbetar strategiskt med dessa frågor.

Vi jobbar utifrån kommunernas frågor och behov, så vi vill ha era synpunkter och förslag för diskussion. Skicka dem gärna via e-post till Frida Uebel om det gäller VA- frågor eller Per Lingensjö om det gäller dricksvatten.

Målgrupper

Mötet riktar sig till dig som jobbar med dricksvattensfrågor eller vatten- och avlopps frågor inom kommun, kommunala bolag eller på länsstyrelsen.

Program

09.00: Fika.

9.30: Seminarium med tema dricksvatten:

  • Återkoppling från förra mötet samt regeringsuppdraget vattensituationen i länet
  • Översyn av olika verksamhetsområde.
  • Ny vägledning för vattenskyddsområden.
  • Arbete med tillsyn av vattenskyddsområde i länet, hur går det?
  • Skogsstyrelsen ändrade rutiner för anmälningsärende, vad innebär för vattenskydd, hur kan länsstyrelsen bevaka och hjälpa kommuner? Hur mycket kontakt har kommunerna med skogsstyrelsen?
  • Omvärldsbevakning och övrigt info.

12.00: Lunch.

13.00: Vilka finansierings/bidragsmöjligheter finns för att jobba med dricksvatten- och VA frågor?

13.30: Seminarium om VA-planer:

  • MIVA presenterar sitt arbete med analyser inför VA planer.

14.30: Fika.

15.00: Nästa möte, tid och plats.

15.30: Avslutning.

Välkomna!

VAR: Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösand.

KOSTNAD: Träffen arrangeras av miljöskyddsenheten och samhällsbyggnadsenheten och är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 nov 2019

Anmäl dig

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel meddelar du personen som är ansvarig för arrangemanget. Se kontaktuppgifter nedan.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Kontakt