18 nov 2019 klocka 11.30 - 12.30

Lunch och panelsamtal: Hur arbetar vi för ett mer klimatsmart samhälle?

Den 18 november bjuder länsstyrelsen in till ett panelsamtal med anledning av att vi antagit en ny energi- och klimatstrategi för Västernorrland. Strategin gäller för åren 2020-2030 och är ett verktyg och en gemensam vision för hur Västernorrland ska arbeta för att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle.

Under lunchen ger vi en kort presentation av energi- och klimatstrategin, följt av ett panelsamtal. Samtalet handlar om hur vi kan i Västernorrland framåt kan kraftsamla och samarbeta för att bidra till att nå Sveriges klimatmål.

Efter samtalet finns tid för mingel.

Paneldeltagare

  • Sara Nylund, Regionråd, vice ordförande i regionstyrelsen (S)
  • Tomas Byberg, VD på Byberg & Nordin
  • Joakim Byström, VD på Absolicon
  • Sofia Mirjamsdotter, Politisk redaktör på Tidningen Ångermanland

Tid: 11.30-12.45

Målgrupp: Politiker, tjänstemän, näringsliv, intresseorganisationer och allmänheten

Vi bjuder på en enklare lunch.

Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030länk till annan webbplats


VAR: Härnösands bibliotek, Universitetsbacken 3

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 nov 2019

Anmäl dig


Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel meddelar du personen som är ansvarig för arrangemanget. Se kontaktuppgifter nedan.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Kontakt