09 okt 2019 klocka 13.00 - 16.00

Begriplig text i praktiken

Klarspråk i Västernorrland

Konkreta råd, goda exempel och inspiration. I år är temat nya arbetssätt för begriplig text.

Ta chansen att vidga ditt nätverk! Våra seminarier lockar varje år handläggare, administratörer, chefer, utredare och kommunikatörer som dagligen arbetar med språket i sin vardag.

Vad är vinsterna med skrivarstugor?

Skatteverket vann klarspråkskristallen 2019 för sina skrivarstugor. Juryns motivering var: ”Skatteverkets skrivarstugor är en effektiv och väl beprövad metod som är lätt att använda och lätt att ta efter, i stor eller liten skala.”

Camilla Lindholm och Sandra Hvarfner berättar om sitt arbete med skrivarstugor och vinsterna med dem.

Begripligt för de med lässvårigheter

Projektet Begriplig text har under tre år samlat in kunskap om vad som gör texter lätta att läsa och att förstå. Det är framförallt personer med egna lässvårigheter som fått berätta om vad de tycker om olika texter. Projektet har också använt ögonrörelsekamera för att titta närmare på läsmönster.

Nu ska Ester Hedberg, Stefan Johansson och Max Bullerjahn berätta om de viktigaste
resultaten. Bakom projektet står Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och Riksförbundet FUB.

Är det okej att använda en emoji i jobbmejl?

Beata Jungselius kommer prata om hur vi kommunicerar på nätet, hur skiljer sig
nätkommunikationen från kommunikation som sker mellan fyra ögon? Hur centrala är
emojis? Vad finns det för fördelar- och nackdelar med att använda sig av emojis och
andra symboler? Är de alltid okej att använda? Eller finns det interaktion då en emoji
eller tumme upp kan uppfattas som oseriös?

Beata är doktorand i tillämpad it vid Göteborgs universitet och disputerar i höst med avhandlingen ”Using social media”. Hennes forskning har fokuserat på hur människor använder sociala medier och hennes studier har särskilt kretsat kring interaktion på Instagram.

VAR: Länsmuseet Murberget i Härnösand

KOSTNAD: Det kostar 595 kronor (exkl. moms) att gå på seminariet. I priset ingår fika och frukt. Allergier/särskilt kost kan mejlas till karina.vennerbring@lansstyrelsen.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 sep 2019

Anmäl dig

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel meddelar du personen som är ansvarig för arrangemanget. Se kontaktuppgifter nedan.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Kontakt