24 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Jämställt föräldraskap - gynnar arbetstagare och arbetsgivare

Länsstyrelserna och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bjuder in till en konferens som du kan ta del av i Malmö eller live via webben.

Sedan den 1 januari 2017 har alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen skyldighet att mer systematiskt arbeta med aktiva åtgärder för att anställda ska kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete.

Ett föräldravänligt arbetsliv är en av flera viktiga faktorer för en jämnare fördelning av såväl hemarbete, ansvar för barn som en mer jämställd ekonomi.

Ett utvecklat arbete för ett jämställt föräldraskap på arbetsplatsen kan vara avgörande vid rekrytering och framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Konferensen arrangeras av Länsstyrelserna och MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) i samverkan med Almega, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, Sveriges kommuner och landsting samt TCO.

Målgrupp och syfte

Jämställt föräldraskap riktar sig till dig som är arbetsgivare, HR- strateg, facklig representant eller motsvarande. Under dagen får du ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur arbetet för att främja ett jämställt föräldraskap kan bedrivas.

Antalet fysiska platser är begränsat till 300 och arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ett urval vid behov. Digitalt finns ingen platsbegränsning.

Anmälan

Deltagandet är gratis. Konferensen kommer även att webbsändas. AnmäI dig senast den 9 september. I anmälan väljer du hur du önskar delta, digitalt eller fysiskt i Malmö.

Anmälan och programlänk till annan webbplats

Anmälan för deltagandet i Malmö är bindande men kan överlåtas till kollega. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan faktureras du en avgift om 350 kronor (gäller enbart för de som anmäler deltagande på plats i Malmö).

VAR: Malmö eller live via webben

KOSTNAD: Anmälan är gratis men vid uteblivet deltagande (i Malmö) tas en avgift på 350 kronor ut

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt