24 sep 2019 klocka 09.00 - 12.00

Kommunicera hållbarhet - en dag om hållbarhetskommunikation

Hur förhåller vi oss till hållbarhet egentligen? Varför vet vi så mycket men gör så lite?

Omställningen till hållbarhet handlar om djupgående förändringar i vad vi gemensamt tycker är viktigt, värdefullt och normalt. Dessa värderingar styr våra val, beteenden och attityder, oftast på ett omedvetet plan. För att uppnå ett hållbart samhälle krävs engagemang i frågor som ofta går utanför egenintresset, vare sig det rör klimat, biologisk mångfald, jämställdhet eller utanförskap, och detta engagemang bygger på värderingar.

Kommunikation som gör skillnad


Syfte med dagen: Presentera insikter om kommunikation som gör skillnad, baserat på socialpsykologisk forskning om hur värderingar styr beteenden och attityder. Diskutera hur vi kan kommunicera och nå ut med miljö- och hållbarhetsfrågor på ett sätt som motsvarar graden av omställning vi står inför, för att kunna åstadkomma olika positionsförflyttningar.

Målgrupp: Tjänstemän på regional och lokal nivå som jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor, informatörer och kommunikatörer.

Läs mer

Pella Thiels hemsidalänk till annan webbplats

Common Cause Foundationlänk till annan webbplats

Värderingar centrala för delaktighetlänk till annan webbplats

Where now for the environment movementlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

VAR: Härnösands bibliotek, Universitetsbacken 3

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 sep 2019

Anmäl dig


Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel meddelar du personen som är ansvarig för arrangemanget. Se kontaktuppgifter nedan.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Kontakt