10 dec 2018 klocka 09.30 - 16.00

Kunskapsdag om spelproblem

Två tärningar

Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in i samarbete med Kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland till en kunskapsdag kring spel om pengar.

Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem, ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken. Från den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner, landsting och regioner ska förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Personer med spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem.

Länsstyrelsen har uppdraget att stödja kommuner och Regionen i genomförandet av lagändringarna. Länsstyrelsens ambition är att i samverkan med berörda aktörer höja kunskapsnivån om problematiskt spelande i länet.

Program för dagen

Programmet är ännu inte klart – men det kommer bli en intressant och givande dag med bland annat forskare, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, behandlare och ev. personer som själva har erfarenhet av spelberoende. Så snart programmet är klart uppdateras informationen.

  • Vad är spel om pengar?
  • Hur påverkas socialtjänsten och hälso- och sjukvården av den nya lagstiftningen?
  • Vad innebär den nya lagstiftningen för er kommun?
  • Genomgång av rekommenderade screening och bedömningsinstrument.
  • Vilka personer möter vi i behandling och vad ser vi att de behöver för stöd?

Föreläsare

Olof Molander, leg. psykologer och doktorand vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet. Forskar kring metoder för att upptäcka och behandla spelproblem och spelberoende.

Ulla Romild, projektledare, filosofie doktor i statistik, Folkhälsomyndigheten. Kunskap, stöd, lagstiftning och utveckling. Vad är spel om pengar? Hur stort är problemet lokalt? Hur arbetar man förebyggande? Vilka är risk- och skyddsfaktorerna?

Charlotta Rehnman Wigstad, utredare/samordnare ANDTS, Socialstyrelsen. Kunskapsstöd för stöd och behandling för spelmissbruk/spelberoende, genomgång av rekommenderade screening och bedömningsinstrument.

Sundsvalls behandlingscentrum
Vilka personer möter vi i behandling och vad ser vi att de behöver för stöd?

Målgrupp

Personal och beslutsfattare inom kommun och regioner (landsting), elev-/studenthälsopersonal och föreningslivet.

Övrig information

Lunch och fika ingår. Anmälan är bindande. Vid sen avanmälan eller utebliven närvaro debiteras 500 kronor. Begränsat antal platser.

Datum för utbildningsdagen är ändrat till måndagen den 10 december, tidigare utannonserade dag den 30 november gäller ej.

Välkommen med din anmälan!

Länsstyrelsen Västernorrland logotyp
Migrationsverket logotyp
Migrationsverket logotyp

VAR: Parkaden, Ådalsvägen 15 Härnösand

KOSTNAD: Kunskapsdagen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 dec 2018

Kontakt