09 nov 2018 klocka 09.00 - 15.30

Barnafrid – en dag för ökad kunskap kring barn som utsätts för våld

Barn bygger lego

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Barnahus Västernorrland och Barnafrid – nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet bjuder in till en dag med fokus på barns utsatthet för våld i nära relationer.

Föreläsare från Barnafrid berör flera olika områden inom ämnet barn som far illa. Till exempel berörs barns utsatthet för våld och våldets konsekvenser liksom olika typer av våld och trauman som kan drabba ett barn, särskilt i nära relationer. Sexuella övergrepp diskuteras också, både fysiska och över nätet.

Föreläsningen kommer även att ta upp frågan om samtal med barn, om barns behov av att få göra sin röst hörd och att förstå vad det är som sker. Barns utsatthet i olika livssituationer kommer att belysas generellt men också specifikt som exempelvis vid svåra vårdnadstvister och rättsprocesser.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som i din verksamhet möter barn och ungdomar, det vill säga personal inom skola och fritid, hälso- och sjukvården, socialtjänst, rättsväsendet samt ideella organisationer.

Program:

09.00 – 09.30 Kaffe

09.30 - 10.00 Välkommen
Annica Odelind, Utvecklingsledare länsstyrelsen Västernorrland
Barnahus Västernorrland
Carina Forsslund, Samordnare

10.00 – 12.00
Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum
Moa Mannheimer och Doris Nilsson Linköpings universitet

12.00 – 13.00 Lunch

13:00 – 15.15 Fortsättning Barnafrid

15.15 – 15.30 Avslutning


Begränsat antal platser
, vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

Länsstyrelsen Västernorrland bjuder på kaffe och lunch.

Dagen arrangeras i samverkan med Länsstyrelsen Västernorrlands län och Barnahus Västernorrland.

Länsstyrelsen Västernorrland logotyp
barnahus västernorrland

VAR: Härnösands teater, Storgatan 9 Härnösand

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri, men en sen avanmälan eller utebliven närvaro kan komma att debiteras

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 okt 2018

Kontakt