17 okt 2018 klocka 09.00 - 15.30

Lärandeseminarium: Strategi för att rekrytera utrikesfödda

händer på pussel

Foto: mostphotos.se

Välkommen på en inspirationsdag kring integration och arbetsmarknaden. Vi börjar dagen med att lyssna till goda exempel på arbetsgivare som på ett strategiskt sätt rekryterat utlandsfödda för att vinna marknadsfördelar och utveckla företagen. Under senare delen av dagen tar vi lärdomar från andra projekt där man jobbat med matchning och lots av utrikesfödd kompetens.

När: 17 oktober, 09.00-15.30

Var: First hotel Stadt, Härnösand

Program:

09.00-09.30 Fika

09.30-10.00 Välkommen och hur ligger projektet till!

Anneli, Marzena, Chanette och Fáten, Integration och tillväxt i Västernorrland

10.00-11.00 Com Hem om sitt anpassade snabbspår för nyanlända

Eva-Lisa Söderhäll och Anna Hemmingsson, Com Hem, samt Olle Lidgren och Samed Kaj, Härnösands kommuns tillväxtavdelning

11.00-12.00 LÖK & DUA - Vad kan jag ha för nytta av det som företagare?

Andreas Wikner, Kramfors kommun

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.00 En kraftsamling för digital förnyelse

Reza Moossavi, Bron innovation

14.00-14.30 Vad händer efter projekten

Anna Edblad, Örnsköldsviks industrigrupp och Företagarna

14.30-15.00 Fika

15.00 Sammanfattning och avslut

Integration och tillväxt i Västernorrland är ett projekt som syftar till att skapa tillväxt i länets näringsliv. Det gör vi genom att ta tillvara på den  kompetens som finns bland utrikesfödda. Operativa samarbetspartners är Almi Företagspartner Mitt, BizMaker, Arbetsförmedlingen, Företagarna Västernorrland och Handelskammaren Mittsverige.

Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland, länets kommuner, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Länsstyrelsen Västernorrland som även är projektägare.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

VAR: First Hotel Stadt, Härnösand

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Fika och lunch ingår!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2018

Kontakt