16 aug 2018 klocka 13.00 - 15.30

Uppföljande utbildning inför valen 2018

Länsstyrelsen bjuder in kommuner och valnämnder till ett andra utbildningstillfälle inför valen 2018. Vi är regional valmyndighet och som ett led i detta ska vi utbilda kommuner och valnämnder inför val.

Vi håller till hos oss på länsstyrelsen i Härnösand och utbildningen omfattar en eftermiddag. Under en del av utbildningstillfället kommer även en representant från polisen delta. Vi bjuder på fika under eftermiddagen.

Vi bjuder på fika under eftermiddagen.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till länets kommuner och valnämnder. De ansvarar i sin tur för att utbilda röstmottagarna i val- och röstningslokaler. Därför är det viktigt att de som närvarar är tillgängliga och beredda att utbilda den personal som ska arbeta i val- och röstningslokalerna under valen.

Anmälan

Anmälan till utbildningen görs senast tisdagen den 14 augusti 2018 kl 12.00 till Gusten Windelhed, gusten.windelhed@lansstyrelsen.se.
Välkommen!

För allmän information kring valen, se www.val.selänk till annan webbplats.

VAR: Länsstyrelsen, Sessionssalen, Nybrogatan 15, Härnösand

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 aug 2018

Kontakt