23- 24 jul 2018 klocka 09.00 - 16.00

Gå en kurs om ängsskötsel och lieslåtter

Person som använder en lie

Foto: Åsa Berglund

Kursen vänder sig till dig som vill slå dina egna marker eller arbeta med ängsskötsel och hjälpa oss att sköta dessa värdefulla marker.

Länsstyrelsen arbetar med hotade arter och sköter ett antal ängar med slåtter och räfsning, detta för att ängsväxter och svampar ska trivas. Vi har tyvärr stora svårigheter att få fram personer som vill vara med och hjälpa oss att slå dessa värdefulla marker. Under två dagar i juli genomförs därför en slåtterkurs som vänder sig till dig som vill arbeta med ängsskötsel.

Kursen omfattar både teoretiska och praktiska moment.

  • Lien och orvets historiska utveckling.
  • Rätt längd på lieblad och orv, anpassat till din kroppslängd
  • Montering av lie, jordläggning
  • Slipa och bryna
  • Slåtterteknik
  • Räfsningsteknik

Kursledare är Kjell Gustafsson från Ängagärdets Natur och Kultur i Växjö. Han har under många år varit flitigt anlitad av länsstyrelser och olika naturorganisationer över hela landet. Han titulerar sig själv "lieman" och hans mål med kursen är att "ingen åker hem utan att ha blivit expert".

Du kommer att få prova ett antal orv i olika längder för att hitta den modell som passar din kropp bäst, likaså liebladen. Orv och blad kommer att finnas till försäljning.

Kostnad och logi

Kursen är kostnadsfri och förkunskaper är ej nödvändiga. Logi och mat under vistelsen står kursdeltagaren själv för.

Anmälan görs till:

Annika Carlsson
E-post: annika.carlsson@lansstyrelsen.se
telefon: 0611-34 90 92, 073-275 16 31

Kerstin Wörler
E-post: kerstin.worler@lansstyrelsen.se
telefon: 0611-34 90 62 .

Ange Kurs i lieslåtter i rubriken.

Frågor: Ann Badman, Ovansjö fritidsförening, telefon: 070-262 61 14.

Välkommen!

VAR: Ovansjö, Ånge

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri, mat och logi står deltagarna själva för.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 jul 2018

Kontakt