Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt familjebalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus får betalt för sina uppdrag.

Kontaktuppgifter

Dag för förordnande

Notarius Publicus

Kontakt

10 oktober 2016

Ulf Karström
Advokatbolaget Pargéus & Karström
Storgatan 54 B
851 11 Sundsvall
Telefon: 060-12 88 20
Fax: 060-12 88 29
E-post: uk@abpk.se


Biträdande Notarius Publicus


10 oktober 2016

Bo Pargéus

Advokatbolaget Pargéus & Karström
Storgatan 54 B
851 11 Sundsvall

Telefon: 060-12 88 20
Fax: 060-12 88 29
E-post: bp@abpk.se

Kontaktuppgifter

Dag för förordnande

Notarius Publicus

Kontakt

1 oktober 2012

Johan Lavås
Advokaterna Bolin Näsholm Lavås HB

Nybrogatan 6

871 30 Härnösand

Telefon: 0611-205 75
E-post: johan.lavas@advokaternabnl.se


Biträdande Notarius Publicus


5 februari 2014

Kristin Nordstrand

Advokaterna Bolin Näsholm Lavås HB
Nybrogatan 6
871 30 Härnösand

Telefon: 0611-205 75
E-post:
kristin.nordstrand@advokaternabnl.se


Andre biträdande Notarius Publicus


29 januari 2016

Elina Eliasson

Advokaterna Bolin Näsholm Lavås HB
Nybrogatan 6
871 30 Härnösand

Telefon: 0611-205 75
Fax: 0611-146 63
E-post:
elina.eliasson@advokaternabnl.se

Kontaktuppgifter

Dag för förordnande

Notarius Publicus

Kontakt

1 januari 1990

Peter Krauklis

Sunnanåker 320
870 52 Nyland

Telefon: 070-373 80 13
E-post: pkrauklis@hotmail.com

Kontaktuppgifter

Dag för förordnande

Notarius Publicus

Kontakt

15 maj 1999

Magnus Näsholm

Advokaterna Bolin Näsholm Lavås

Box 80

881 22 Sollefteå

Telefon: 0620-155 50

E-post: magnus.nasholm@advokaternabnl.se

Notarius publicus saknas i Örnsköldsvik. Härnösand har beredskap för att ta emot uppdrag från boende i Örnsköldsviks kommun.

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare