Delgivningsföretag

Alla delgivningsföretag behöver vara auktoriserade för att få bedriva verksamhet. Personalen på ett auktoriserat delgivningsföretag behöver dessutom godkännas av Länsstyrelsen, oavsett om de ska arbeta med delgivning eller inte.

Delgivningsföretag kan ansöka om auktorisation och godkännande av personal hos Länsstyrelsen.

Lista över auktoriserade delgivningsföretagPDF

Vad ska ansökan om auktorisation innehålla?

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag ska innehålla uppgifter om:

 • Sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt, om sökanden är en juridisk person, motsvarande uppgifter om verkställande direktör eller annan som leder verksamheten samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i delgivningsföretaget.
 • Namn, person- eller organisationsnummer och adress för sådana ägare som har ett betydande inflytande över ledningen av företaget.
 • Vilka personer som är anställda eller i övrigt verksamma i företaget och vilka av dessa som redan är godkända.
 • Hur bolagets firma tecknas.
 • Inom vilket eller vilka län som delgivningsföretaget planerar att utföra delgivningsverksamhet.

Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur företaget tänker bedriva delgivningsverksamheten och hur företaget ska se till att personalen har nödvändig utbildning.

  • Personbevis.
  • Konkursfrihetsbevis.
  • Bevis om frihet från näringsförbud.
  • Försäkran om att ni inte har förvaltare enligt föräldrabalken.

  Godkännande av personal

  All personal på ett auktoriserat delgivningsföretag behöver godkännas av Länsstyrelsen innan de får arbeta i företaget. Det gäller även:

  • personal som inte ska utföra delgivning
  • den som leder verksamheten
  • ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse.

  Avgifter

  Tillsammans med ansökan ska en avgift betalas in till Länsstyrelsen för prövning av auktorisationen.

  • Ansökan om auktorisation: 5 700 kronor.
  • Godkännande av personal i samband med ansökan om auktorisation: 700 kronor per person.
  • Godkännande av personal som sker vid annan tidpunkt: 1 350 kr per person

  Din ansökan behandlas inte förrän vi fått in din betalning.

  Länsstyrelsen i Norrbottens län har i uppdrag att auktorisera delgivningsföretag som har sitt säte i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län.

  Läs mer om delgivningsföretag på Norrbottens webbplats.

  Kontakt