Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning måste du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tar beslut om tillstånd för bilskrotningsföretag. Vi kontrollerar bland annat att:

 • din anläggning uppfyller kommunens miljökrav
 • du har bygglov för anläggningen
 • du har tillstånd för verksamheten.

Till ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Personbevis i de fall en fysisk person ansöker om auktorisation.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation.
 • Bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd. Beviset får du av Bolagsverket.
 • Bevis om att sökanden inte har förvaltare. Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
 • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du inte har något beslut kan du bifoga en kopia av den anmälan du skickat in.
 • Kopia av meddelat bygglov, inklusive karta, för verksamheten, eller kopia av arrendekontrakt.
 • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska bifogas.
 • Namn och personnummer, personbevis bifogas, för den eller de personer som ska utfärda skrotningsintyg.

Ansökningsavgift

Vi tar ut en ansökningsavgift på 2 300 kronor och betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5050-0651. Märk din betalning med "2055 Auktorisation av bilskrotare". Handläggning av ärendet påbörjas inte förrän ansökningsavgiften är betald.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten.
 4. Vi fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat.
 6. Om du har fått ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Albin och Herberts Bildemontering AB
Kungsgården 516, 870 52 Nyland
Telefon: 070-394 55 01

Auktoriserad till: 15 augusti 2024

Ådalens Bildemontering (Mottagningsställe med producentansvar)
Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Telefon: 0612-12420

Auktoriserad till: 21 maj 2024

Sundsvalls Bildemontering (Mottagningsställe med producentansvar)
Box 10025, 850 10 Sundsvall
Telefon: 060-537890

Auktoriserad till: 15 september 2023

Sollefteå bilbärgning och Bildemontering AB
Bruksvägen 22, 881 41 Sollefteå
Telefon: 070-3213255

Auktoriserad till: 21 augusti 2024

Kuusakoski Sverige AB (Auktoriserad av Länsstyrelsen Västerbotten)
Årvältsvägen 11, 861 36 Timrå
Telefon: 060-515 580

Auktoriserad till: 22 november 2022

Bloms Bilskrot
Stavretjärn 608, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-430 38

Auktoriserad till: 21 oktober 2020

Jonnys Bildemontering HB
Box 141, 841 22 Ånge
Telefon: 0690-61280

Auktoriserad till: 18 december 2022

Bildelshuset i Örnsköldsvik (Mottagningsställe med producentansvar)
Vägersta, 894 93 Överhörnäs
Telefon: 0660-70090

Auktoriserad till: 1 september 2021

Höga Kusten Sjöentreprenad AB
Bruksvägen 25, 893 40 Köpmanholmen
Telefon: 070-514 25 42

Auktoriserad till: 1 november 2022

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare

Nina Skyttberg

Förvaltningshandläggare