Hur får jag Länsstyrelsens yttrande?

Kontakta byggnadsantikvarie på länsstyrelsen för att få ett yttrande över vård- och underhållsplan.

En ansökan om tillstånd ska innehålla:

  • en beskrivning av och en motivering till den föreslagna åtgärden
  • en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och materialval
  • protokoll med beslut från kyrkoråd
  • fotografier och ritningar där det är relevant
  • kulturhistorisk konsekvensbedömning

Ansökan skrivs på särskild blankett och skickas till: E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie