Kampsport

Ska du anordna en kampsportsmatch? Du behöver tillstånd av Länsstyrelsen för tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kampsport.

Du behöver söka tillstånd för att anordna kampsportsmatcher, oavsett om de är offentliga eller enskilda. Det är kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län som tar beslut om tillstånd för kampsportsmatcher.

Vad säger lagen om kampsport?

Enligt lagen tillåter kampsport deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren.

Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.

Du behöver ansöka om tillstånd för träningsmatcher, tävlingsmatcher och uppvisningsmatcher, oavsett om de är offentliga eller enskilda.

För kampsport som endast tillåter markerade slag eller markerade sparkar mot huvudet behöver du inte söka tillstånd. Du behöver heller inte tillstånd för träning i kampsport.

Det finns två olika typer av tillstånd. Det ena är tillstånd för att anordna en eller flera kampsportsmatcher. Det andra är tillstånd för en viss tid eller tills vidare. Ett sådant tillstånd är inte knutet till enskilda matcher. Det är bara organisation för kampsport som kan söka tillstånd för viss tid eller tills vidare.

 

Tillståndet gäller en eller flera matcher. Om det rör sig om en turnering över flera dagar förutsätter tillståndet för flera matcher att i huvudsak samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser gäller för samtliga kampsportsmatcher.

Vad ska ansökan innehålla?

När du ansöker om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher ska din ansökan bland annat innehålla:

 • uppgifter om anordnaren,
 • när och var matchen eller matcherna anordnas,
 • tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser.

Hur långt innan behöver jag söka?

Du behöver skicka din ansökan senast två månader före första match.

Vad kostar det att ansöka?

Avgiften är för närvarande 700 kronor. Du behöver betala ansökningsavgiften innan vi handlägger din ansökan.

Betala avgiften till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Bankgiro 5051-7697

Märk din inbetalning med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem som söker tillstånd.

Ansök om tillstånd

Blankett: Tillstånd att anordna kampsportsmatchPDF

Fyll i, skriv under och skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsportsdelegationen
701 86 ÖREBRO

När får jag ett beslut?

När du lämnat in din ansökan om tillstånd för kampsportsmatch får du ett beslut inom två månader av Kampsportsdelegationen.

Kampsportsförbund eller andra organisationer som är ansvariga för kampsporten har möjlighet att söka ett generellt tillstånd för viss tid eller tills vidare. Det innebär att tillståndet inte är knutet till enskilda kampsportsmatcher.

Ett tillstånd för viss tid eller tillsvidare kan omfatta arrangörer som är knutna till organisationen, om arrangören är medlem i organisationen och bunden till de regelverk som organisationen antagit.

Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan för viss tid eller tills vidare ska bland annat innehålla:

 • uppgifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser,
 • organisationens stadgar,
 • uppgifter om hur kontroll utövas inom organisationen av de matcher som anordnas, så kallad plan för egenkontroll.

Hur långt innan behöver organisationen söka?

Organisationen behöver skicka in ansökan senast tre månader före det första matchtillfället.

Vad kostar det att ansöka?

Avgiften är för närvarande 1 350 kronor. Du behöver betala ansökningsavgiften innan vi handlägger din ansökan.

Betala avgiften till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Bankgiro 5051-7697

Märk din inbetalning med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem som söker tillstånd.

Ansök om tillstånd

Blankett: Tillstånd att för viss tid anordna kampsportsmatchPDF

Fyll i, skriv under och skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsportsdelegationen
701 86 ÖREBRO

När får jag ett beslut?

När du lämnat in din ansökan om tillstånd för kampsportsmatch får du ett beslut inom tre månader av Kampsportsdelegationen.

När du skickat in din ansökan prövas den av Kampsportsdelegationen som sedan besluta om du eller din organisation beviljas tillstånd eller inte.

Så här handlägger vi din ansökan

När din ansökan kommit in och avgiften är betald kontrollerar en handläggare att ansökan är komplett. Om din ansökan är fullständig skickar vi ett mottagningsbevis till dig. Handläggaren presenterar sedan din ansökan för Kampsportsdelegationen som fattar beslut om du beviljas tillstånd eller inte. Kampsportsdelegationen är fristående från Länsstyrelsen. Läs mer om hur vi arbetar med tillstånd under Så arbetar vi med tillstånd för kampsportsmatcher.

Från att din ansökan kommit in meddelar vi dig om beslutet inom två eller tre månader (beroende på vilket tillstånd du söker). Om utredningen kräver längre tid kan handläggningstiden förlängas med högst tre månader.

Vad avgör om tillstånd beviljas eller inte?

Tillstånd att anordna kampsportsmatch lämnas under förutsättning att kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Regeringen har gett vissa riktlinjer vid bedömning av ansökan:

 • Tydliga regler
 • Regelinnehåll
 • Utrustning
 • Kampområdet
 • Förfarande efter knockout
 • Uppföljning
 • Möjlighet att avbryta en ojämn match
 • Matchlängd
 • Åldersgräns för deltagare
 • Krav på anordnaren

Ytterligare information om regeringens riktlinjer vid prövningen av tillståndspliktiga kampsportsmatcher hittar du i:

Regeringens proposition 2014/15:62länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens proposition 2005/06:147länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga beslut

Om Kampsportsdelegationen beslutar att inte ge tillstånd eller om delegationen återkallar ett tidigare meddelat tillstånd, kan beslutet överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. I detta fall är första instans Förvaltningsrätten i Karlstad. Du skickar din överklagan till Länsstyrelsen i Örebro län:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsport
701 86 ÖREBRO

Du som ordnar kampsportsmatcher behöver också söka tillstånd för att få ordna en offentlig tillställning. Ansökan för offentlig tillställning gör du hos polisen. Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, till exempel kampsport räknas som offentliga tillställningar om den anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde till den.

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska anordna en kampsportsmatch på en plats som inte är offentlig, till exempel en idrottsarena, behöver du anmäla det till polismyndigheten.

Anmäl om idrottsarrangemang som inte är offentlig hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du beviljade beslut från Kampsportsdelegationen. Från att din ansökan kommit in meddelar vi dig om beslutet inom två eller tre månader (beroende på vilket tillstånd du söker). Om du letar efter äldre beslut kan du höra av dig till oss.

Beviljade ansökningar

 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2018-05-02
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i regelverket för Allstyle Pro
  Beslut dnr: 216-726-2018PDF

 • Beslutsdatum: 2013-03-27
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Allstyle, tillägg med Pro, Klass I och Klass II. Beslut dnr: 216-1497-2013PDF

 • Beslutsdatum: 2007-04-25
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Allstyle Open.
  Beslut dnr: 216-05908-2007PDF

Svenska Boxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2017-06-28
  Giltigt: Till och med 31 mars 2019
  Övrig information: Matcher i olympisk boxning (matchboxning) Särskilda villkor
  Beslut dnr 216-3075-2​017PDF

 • Beslutsdatum: 2018-02-01
  Giltigt: Till och med 31 mars 2019
  Övrig information: Ändring av villkor nr 2 i Kampsportsdelegationens beslut dnr 216-3075-2017
  Beslut dnr 216-6523-2017PDF

 • Beslutsdatum: 2006-11-29
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i boxning och diplomboxning.
  Beslut dnr: 216-16116-2006PDF

Svenska Proffsboxningskommissionen​

 • Beslutsdatum: 2013-12-30
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i professionell boxning.
  Beslut dnr: 216-5879-2013PDF

 • Beslutsdatum 2017-11-27
  Giltigt: 16 december 2017
  Övrig information: Matcher i professionell boxning med förlängd matchtid i Stockholm den 16 december 2017
  Beslut dnr 216-6141-2017PDF
 • Beslutsdatum 2018-10-17
  Giltigt: 10 november 2018
  Övrig information: Matcher i professionell boxning med förlängd matchtid i Örebro den 10 november 2018
  Beslut dnr: 216-5212-2018PDF
 • Beslutsdatum: 2018-11-13
  Giltigt: 1 december 2018 Övrig information: Match i professionell boxning med förlängd matchtid i Skövde den 1 december 2018 Beslut dnr: 216-5722-2018PDF

Svenska Boxningsförbundet genom dess Proffsboxningskommission

 • Beslutsdatum: 2011-09-12
  Giltigt: Tillsvidare, dock endast villkor 2–5
  Övrig information: Matcher i professionell boxning.
  Beslut dnr: 216-4592-2011PDF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska HEMA-förbundet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska JuJutsufederationen

 • Beslutsdatum: 2016-12-30
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 31 december 2018
  Övrig information: Matcher i Combat Mixed Budo. Särskilda villkor.
  Beslut Combat 216-6142-2016 PDF

 • Beslutsdatum: 2016-12-30
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 31 december 2018
  Övrig information: Matcher i Pro Combat Mixed Budo. Särskilda villkor.
  Beslut PRO 216-6141-2016 PDF

 • Beslutsdatum: 2017-12-01
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 31 december 2018
  Övrig information: Ändring i tävlingsregler för Combat Mixed Budo och Pro Combat Mixed Budo
  Beslut dnr 216-6521-2017PDF

Se även thaiboxning – muay thai

Svenska Kickboxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2010-05-04
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Junior Kickboxning, Light Contact kickboxning, Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning samt K-1.
  Beslut dnr: 216-00746-2010PDF

Kimura Shukokai Karate

Botkyrka Shukokai Karate​

 • Beslutsdatum​: 2017-05-29
  Giltigt: 19-21 juli 2018
  Övrig information: Turnering med matcher i Kimura Shukokai Karate i Stockholm den 19-21 juli 2018
  Beslut dnr 216-2147-2017PDF

WKF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Karateförbundet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2017-04-11
  Giltigt: Tillsvidare
  ​Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down (ändringar i regelverk)​
  Beslut 216-1272-2017PDF

 • Beslutsdatum: 2013-12-30
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down och Kyokushin ungdom, junior, cadet.
  Beslut dnr: 216-7108-2013PDF

 • Beslutsdatum: 2018-01-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin karate. Regeländringar i regelverket "Tävlingssystem för Kyokushin Karate inom Svenska Karateförbundet".
  Beslut dnr 216-6556-201PDF

 • Beslutsdatum: 2011-05-20
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down.
  Beslut dnr: 216-1975-2011PDF

 • Beslutsdatum: 2007-02-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut dnr: 216-19683-2006 PDF

Svenska Karateförbundet

 • Beslutsdatum: 2014-05-02
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Mästerskap Kyokushin karate.
  Beslut dnr: 216-2091-2014 PDF

 • Beslutsdatum: 2014-04-14
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin karate lättkontakt junior och lättkontakt senior samt semikontakt junior klass 2–3 och semikontakt senior enligt regelverket ”Tävlingssystem för Kyokushin Karate inom Svenska karateförbundet”.
  Beslut dnr: 216-2021-2014 PDF

 • Beslutsdatum: 2012-04-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down.
  Beslut dnr: 216-2313-2012PDF

Swedish Karate Kyokushinkai

Svenska Kickboxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2018-11-11
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1-style samt Kick-Light och Junior Kickboxning. Avslag i del av ansökan som rör tävlande med hörselnedsättning.
  Beslut 216-4734-2018PDF
 • ​Beslutsdatum: 2017-02-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1-style samt Kick-Light och Junior Kickboxning​
  Beslut 216-6248-2016PDF

 • Beslutsdatum: 2016-09-15
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Full contact och Light contact
  Beslut dnr: 216-4238-2016PDF

 • Beslutsdatum: 2015-09-29
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i professionell kickboxning, A- och B-klass och A-klass full pro med förlängd matchtid om högst 15 minuter, fem ronder à tre minuter
  Beslut dnr: 216-4214-2015 PDF

 • Beslutsdatum: 2010-05-04
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Junior Kickboxning, Light Contact kickboxning, Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning.
  Beslut dnr: 216-00746-2010 PDF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2007-01-10
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i ju-jutsu, karate (kumite), kendo, naginata, kickboxning och shootfighting.
  Beslut dnr: 216-15339-2006PDF

SKA Nordmark

 • Beslutsdatum: 2016-06-08
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med 31 maj 2019
  Övrig information: Matcher i renässansfäktning.
  Beslut dnr 216-887-2016PDF

Svenska MMA förbundet

 • Beslutsdatum: 2018-02-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Regeländringar i befintliga tillstånd. Avslag i fråga om matchlängd.
  Beslut dnr 216-6757-2017PDF

Svensk professionell MMA

Svenska MMA Förbundet

Svensk amatör MMA

Svenska MMA Förbundet

Internationell professionell MMA

Svenska MMA Förbundet

Internationell amatör MMA

Svenska MMA Förbundet

Svenska Budo - och Kampsportsförbundet

Svenska MMA Förbundet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet

 • Beslutsdatum: 2014-10-08
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Regeländringar avseende matcher i icke olympiskt taekwondo ITF kamp.

  Ingen verksamhet bedrivs enligt detta tillstånd efter 2016-09-15, då Svenska ITF Förbundets tillstånd dnr 216-2932-2016 trädde i kraft. Tillstånd dnr 216-4829-2014 kommer att upphöra att gälla efter att tillståndshavarens egenrapport för verksamhetsåret 2016 inkommit och godkänts av länsstyrelsen.
  Beslut dnr: 216-4829-2014PDF
 • Beslutsdatum: 2013-05-15
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Hapkido.
  Beslut dnr: 216-1529-2013PDF

 • Beslutsdatum: 2012-01-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i WTF kamp, avslag för bland annat avancerade kadetter, 30 sekunder rondvila och dispensmöjligheter.
  Beslut dnr: 216-6030-2011PDF

 • Beslutsdatum: 2009-03-11
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Klubbmästerskap.
  Beslut dnr: 216-23454-2008PDF

 • Beslutsdatum: 2008-06-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändring av åldersklasser i WTF.
  Beslut dnr: Dnr: 216-11055-2008PDF

 • Beslutsdatum: 2006-12-14
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i ITF och WTF.
  Beslut dnr: 216-16113-2006PDF

Svenska ITF Förbundet

Svenska Taekwondo Unionen

Svenska Muaythai Förbundet (Svenska Thaiboxningsförbundet)

 • Beslutsdatum: 2016-12-19
  Tidsbegränsat till 2018-12-31. C-klass medges tillstånd tills vidare. Övrig information: Matcher i fullkontakt: A-klass, B-klass, IFMA-klass, C-klass
  Beslut dnr: 216-5901-2016PDF

 • Beslutsdatum: 2016-12-19
  Tidsbegränsat i klass D-junior till 2018-12-31. D-klass och Diplom muaythai medges tillstånd tills vidare.
  Övrig information: Matcher i semikontakt: D-klass, D-junior och Diplom muaythai
  Beslut dnr: 216-4455-2016PDF

Svenska Kung Fu & Wushuförbundet

Arbetet med tillstånd för kampsportsmatcher är fördelat mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Kampsportsdelegationen. Kampsportsdelegationen prövar ansökningar och beslutar om sanktioner. Länsstyrelsen i Örebro län utför tillsyn för att se till att kampsportsmatcher utförs i enlighet med de tillstånd som utfärdats.

Kampsportsdelegationen prövar tillstånd

Kampsportsdelegationen prövar ansökningar om tillstånd att anordna kampsportsmatcher och beslutar om sanktioner. Kampsportsdelegation finns vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Det här gör kampsportsdelegationen:

 • Prövar tillstånd
 • Beslutar om sanktioner
 • Meddelar varningar
 • Återkallar tillstånd helt eller delvis

Roller inom kampsportsdelegationen

Kampsportsdelegationen består av:

 • en ordförande, samt en ersättare
 • en mediciniskt sakkunnig, samt en ersättare
 • en sakkunnig i idrott, samt en ersättare
Kampsportsdelegationen

Roll

Person

Utsedd av

Bakgrund

Ordförande

Christian Groth

Regeringen

Chefsrådman och avdelningschef vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ersättare för ordförande

Anne Sjöblom

Regeringen

Tidigare varit assessor vid Svea hovrätt.

Medicinskt sakkunnig

Albert Hietala

Länsstyrelsen

Specialist inom neurologi vid Neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ersättare för medicinskt sakkunnig

Jan Lexell

Länsstyrelsen

Överläkare för Neurologi och Rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds Universitet.

Sakkunnig i idrott

Michael Sjölin

Länsstyrelsen

Domare både nationellt och internationellt inom Kickboxning och Wushu.

Ersättare för sakkunnig i idrott

Tomas Eriksson


Verksam som President i det Internationella Innebandyförbundet och ledamot av Riksidrottsstyrelsen.

Frågor?

Kontakta Länsstyrelsen i Örebro län om du har frågor till Kampsportsdelegationen.

Länsstyrelsen i Örebro län utför tillsyn av kampsportsmatcher. Det innebär att vi kontrollerar att kampsportsmatcher anordnas enligt tillstånd och villkor i besluten. Vi tar också emot ansökningar, lämnar förslag på beslut och upprättar polisanmälan vid misstanke om brott.

Det här gör Länsstyrelsen

 • tar mot ansökningar/anmälningar och handläggning av dessa
 • lämnar förslag på beslut till Kampsportsdelegationen
 • tillsyn av kampsportsmatcher
 • upprättar polisanmälan vid misstanke om brott mot kampsportslagen
 • har kontakt med allmänheten och media

Vad innebär tillsynen av kampsportsmatcher?

Länsstyrelsen i Örebro län kan utöva tillsyn av kampsportsmatcher som fått tillstånd. Vi har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som vi behöver. Vi har även rätt att få närvara vid kampsportsmatcherna.

Om tillståndshavaren bryter mot tillståndet och villkor kan Länsstyrelsen besluta om att överlämna ärendet till Kampsportsdelegationen. Kampsportsdelegationen prövar om tillståndet ska återkallas, helt eller delvis, eller om en varning ska meddelas.

Vilket ansvar har kampsportsförbunden?

För organisationer som har meddelats tillstånd för viss tid eller tills vidare kommer Länsstyrelsen i sitt tillsynsarbete i första hand att kontrollera att organisationen sköter egenkontrollen av de kampsportsmatcher som anordnas inom organisationen. Det är den organisation som beviljats ett generellt tillstånd som ansvarar för att arrangörer som är knutna till organisationen följer tävlingsregler och säkerhetsrutiner vid anordnandet av kampsportsmatcher.

Kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart

Att anordna kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart och ligger i första hand under polismyndighetens ansvarsområde.

Den som lämnar felaktiga uppgifter i en ansökan, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Även den som deltar, ekonomiskt understödjer en match, upplåter lokal eller tjänstgör som domare eller sekond vid sådan match kan dömas till böter. Detsamma gäller för den som i egenskap av manager ingår avtal om anordnande av kampsportsmatch utan tillstånd.

Kontakt