Bingo och lotteri

Ska din förening ha ett lotteri eller bingospel? Då behöver ni i de flesta fall söka tillstånd.

För att få bedriva lotteri eller bingospel i din förening behöver ni de flesta fall söka tillstånd hos Länsstyrelsen, kommunen eller Lotteriinspektionen.

Tillstånd för bingo

Länsstyrelsen hanterar tillstånd för bingospel inom ett län. Om bingospelet ska bedrivas i flera län söker ni tillstånd hos Lotteriinspektionen.

I egen regi eller tillsammans med andra

En förening kan ha bingospel i egen regi. Flera föreningar kan ha gemensamt bingospel genom en allians. Föreningar som vill ingå i en allians bör kontakta alliansen och Länsstyrelsen för information om det finns plats i alliansen.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län hanterar ansökningar för Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.

Vi prioriterar vissa föreningar

Länsstyrelsen prioriterar att ge tillstånd till föreningar som arbetar med ungdomsverksamhet. Vi prioriterar även föreningar som arbetar för handikappade barn och ungdomar.

Tillstånd för lotteri

Ni söker lotteritillstånd hos Länsstyrelsen om ett lotteri ska bedrivas i flera kommuner inom ett län.

Ska ni söka tillstånd för lotteri som ska arrangeras i enbart en kommun ansöker ni om tillstånd hos kommunen.

Om lotteriet ska bedrivas i flera län söker ni tillstånd hos Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen prövar också frågor om lotteri i TV, radio och liknande medier.

Nya regler på gång

Regeringen har tagit fram ett förslag till en ny spellag. Den nya lagen förslås gälla från den 1 januari 2019 och det kommer då att vara Spelmyndigheten (nuvarande Lotteriinspektionen) som prövar ansökningar om bingo och lotterier.

Kontakt

Mari-Ann Östlund

Förvaltningshandläggare