Stöd till naturvårdsinsatser - LONA

Vill du investera i naturvård, vattenvård eller miljö? Då kan du söka stöd för det.

Du kan söka medel till lokala projekt inom naturvård och vattenvård, och få stöd till miljöinvesteringar.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Kommuner och andra lokala aktörer som vill genomföra lokala vattenvårdsprojekt för bättre vattenmiljö kan söka LOVA-bidrag. Du kan få stöd för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Miljöinvesteringar

Föreningar, företag, kommuner och andra markförvaltare kan söka stöd för olika miljöinvsteringar. Du kan få stöd för:

  • engångsröjning av betesmark
  • åtgärder som förbättrar vattenkvalitet
  • investeringar i våtmark som gynnar biologisk mångfald eller förbättrar vattenkvaliten
  • anläggning av tvåstegsdiken
  • stängsel mot rovdjur.

I Västernorrland så är det alltid kommunen som skickar in ansökan till Länsstyrelsen.

Ånge kommun

Johan Rignell
Telefon 0690-25 03 06, 070-215 90 73

Sundsvalls kommun

Helena Brus
Telefon 060-19 84 42, 070-180 04 09

Timrå kommun

Jens Löfgren
Telefon 060-16 34 55

Härnösands kommun

Monika Bertgren
Telefon 0611-34 81 07, 070-556 00 14

Kramfors kommun

Andreas Gylling
Telefon 0612 - 80818

Sollefteå kommun

Maria Söderlund
Telefon 0620-68 22 85

Örnsköldsviks kommun

Johanna Martinell
Telefon 0660-886 66

Kontaktperson på länsstyrelsen

Heléne Öhrling
Telefon 0611-34 92 17
E-post: helene.ohrling@lansstyrelsen.se

Sista ansökningsdag

Den 1 december är alltid sista ansökningsdatum inför varje nytt år.

Ansökningar görs i LONA-registret, en webbaserad databas hos Naturvårdsverket. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare ska följa med ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medfinansieringsintyg (docx)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller som påverkar projektets slutdatum så ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering gör du direkt i LONA-registret. Sista datum för verksamhetsrapportering är 1 mars varje år. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter att projektet avslutats.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Helene Öhrling

Naturvårdshandläggare