Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Här står det hur du anmäler uppställningsplatser för bin. Det finns även information om aktuella bisjukdomar i landet.

För att få driva en biodling behöver du anmäla biodlingen och följa de regler som finns. Länsstyrelsen utför bitillsyn i länet.

Anmäla uppställningsplatser

När du startar eller övertar en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin. Därefter ska uppställningsplatser anmälas vart tredje år.

Anmäl till länsstyrelsen i Västernorrlands län om du har något bisamhälle placerat i Västernorrlands eller Jämtlands län.

Viktig information till biodlare i Bräcke och Sollefteå

Varroan har spridit sig. Nya områden under säsongen 2018 är Bräcke och Sollefteå. Ska du flytta bin och/eller biltillbehör i dessa områden ska du kontakta din Bitillsynsman först.

Fyll i formuläret för att anmäla uppställningsplats för dina bin. I formuläret kan du ange upp till fem olika uppställningsplatser.

Har du fler uppställningsplatser än så, använd exceldokumentetExcel. Fyll i det och skicka till: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand. Märk anmälan med "bitillsyn".

Fält som är markerade med (*) måste fyllas i.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ta fram koordinater för uppställningsplats

Koordinaterna för din uppställningsplats får du fram så här:

 1. Gå in på Eniros kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Dubbelklicka eller zooma in till den exakta uppställningsplatsen.
 3. Högerklicka på den exakta platsen
 4. Välj GPS-koordinater i menyn du får när du högerklickat
 5. Kopiera koordinaterna under rubriken SWEREF99 TM (nord, öst) och klistra in dem i fältet "Geografiska koordinater för uppställningsplats"

Bilden visar var du ska kopiera koordinaterna.

Välj det alternativ som passar din anmälan: * (obligatorisk)
Välj det alternativ som passar din anmälan:










Om du vill ha bekräftelse på din anmälan måste du ange e-post.





Om du vill anmäla fler än en uppställningsplats fyller du i uppgifterna nedan. Annars gå till slutet av formuläret. Där finns också ett kommentarsfält som du kan använda ifall du har ytterligare uppgifter som du vill skicka med.
Ange uppgifter om uppställningsplats (2):





Ange uppgifter om uppställningsplats (3):





Ange uppgifter om uppställningsplats (4):





Ange uppgifter om uppställningsplats (5):






För att avregistrera en biuppställningsplats fyller du i formuläret nedan. Har du fler uppställningsplatser du vill avregistrera kan du skriva vilka det gäller i kommentarsfältet längst ner.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter







Om du vill ha en bekräftelse på din avregistrering måste du ange e-post.





Regler för biodlare

Jordbruksverket informerar om reglerna för biodling, bikupor och bisjukdomar.

Regler för biodling på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala bitillsynen. Vi bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas upp och utser bitillsynsmän.

Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar, och följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagstiftningen och anvisningarna för bitillsynsmännens uppdrag.

Som biodlare står du för det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman.

Bitillsynsmän i länet

Vi utser speciellt utbildade biodlare till bitillsynspersoner som gör besiktningar i bisamhällen. Här hittar du tillsynspersoner för respektive län.

Bitillsynspersoner i VästernorrlandPDF

Bitillsynspersoner i JämtlandPDF

Karta över bitillsynsdistriktlänk till annan webbplats

Får du inte kontakt med ordinarie bitillsynsperson?

Om du inte får kontakt med ordinarie bitillsynsperson i distriktet så kontakta någon av dem som är utsedda till ersättare eller tillsynsperson i granndistriktet. De kan alla gå in vid behov.

Vid speciella behov kan det vara aktuellt att två tillsynspersoner arbetar vid samma tillsyn.

Vilda bin och bisvärmar

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynspersonen i ditt område. Bitillsynspersonen bedömer om infångning av bina ingår i hens uppdrag att förhindra spridning av amerikansk yngelröta/varroasjuka.

Om bitillsynspersonen inte misstänker någon risk för smitta kontaktar du ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med.

Svärmande bin

Länsstyrelsen har generellt inte uppgiften att ta reda på svärmande bin, men biodlarföreningarna kan hjälpa till. Biodlingsdistrikten ställer samman en lista över personer som kan hjälpa till en så kallad svärmfångarlista.

Svärmfångare i Sundsvalllänk till annan webbplats

Svärmfångare i Jämtlandlänk till annan webbplats

Bisjukdomar

Amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är tre smittsamma bisjukdomar som är så allvarliga att det finns lagar och författningar om hur de ska bekämpas.

Anmälan vid misstanke om smitta

Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

Flyttningstillstånd i smittförklarade områden

Om du har bigård i smittförklarat område måste du ha flyttningstillstånd innan du flyttar bina, utbyggda vaxkakor och avfall därav, samt begagnade bibostäder/redskap över en församlingsgräns.

I Jordbruksverket beslut om smittförklaring kan du se om det område där du har bin är smittförklarat.

Jordbruksverkets beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos binlänk till annan webbplats

Kontakta bitillsynsman i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

Förebyggande arbete mot bisjukdomar

Friska bisamhällen klarar att rensa ut sjuka individer och därför är det av stor vikt att främja bisamhällets hälsa.

Det är mycket viktigt att använda rena:

 • kupor
 • vax
 • ramar
 • redskap.

Varroakvalster leder till följdsjukdomar och försvagar bisamhället vilket gör att det också lättare blir offer för amerikansk yngelröta. Som biodlare ska du regelbundet under biodlingsåret arbeta med bekämpningen av varroakvalster.

Genom att vara medlem i en biodlarförening får du tillgång till bra information och kan följa biodlingsåret tillsammans med andra biodlare. Samtidigt bidrar du till föreningarnas mycket viktiga roll i arbetet med att främja bihälsa och hindra sjukdomar.

Det är i det praktiska arbetet med bina som du hindrar smittornas utbredning.

Aktuella bisjukdomar och smittor

Amerikansk yngelröta

Den amerikanska yngelrötan förorsakas av bakterien Paenibacillus larvae som angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är svårbekämpad. Infektionsläget i Sverige visar att sjukdomen kan hållas på en låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder. 

Symptom på yngelröta

Tecken på yngelröta är att locken på cellerna sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i locken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om locken avlägsnas från sjuka celler kan du se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan du dra ut i ganska långa trådar med hjälp av en trästicka. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.

Uppdaterad den 15 augusti

Amerikansk yngelröta 2018

Vecka

Län

Kommun

Församling

17

Västra Götaland

Strömstad

Skee-Tjärnö

17

Skåne

Höganäs

Väsby

17

Östergötland

Linköping

Malmslätt

19

Skåne

Klippan

Klippan

19

Skåne

Klippan

Riseberga-Färingtofta

19

Skåne

Tomelilla

Smedstorp

19

Skåne

Helsingborg

Kvistofta

19

Skåne

Kristianstad

Djurröd-Träne

19

Jönköping

Sävsjö

Vrigstad-Hylletofta

20

Skåne

Kristianstad

Äsphult

21

Jönköping

Sävsjö

Vrigstad-Hylletofta

21

Halland

Laholm

Laholm

21

Östergötland

Ydre

Norra Ydre

22

Skåne

Östra Göinge

Kviinge

23

Kronoberg

Växjö

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

23

Värmland

Sunne

Västra Ämtervik

23

Jönköping

Värnamo

Värnamo

23

Skåne

Klippan

Riseberga-Färingtofta

24

Skåne

Östra Göinge

Glimåkra

25

Jönköping

Vetlanda

Vetlanda

25

Halland

Varberg

Veddige-Kungsäter

26

Skåne

Östra Göinge

Glimåkra

26

Skåne

Osby

Osby

27

Skåne

Kristianstad

Djurröd-Träne

27

Halland

Varberg

Lindberga

27

Östergötland

Norrköping

Norrköping-Borg

27

Skåne

Helsingborg

Raus

29

Östergötland

Norrköping

Norrköping-Borg

29

Östergötland

Mjölby

Viby

29

Östergötland

Finspång

Risinge

31

Värmland

Säffle

Värmlands Bro

33

Skåne

Hässleholm

 Vankiva församling

34

Skåne

Östra Göinge

Glimåkra

39

Skåne

Ystad

Löderup

39

Gotland

Gotland

Levide

Varroakvalster

Varroakvalstret finns på alla kontinenter där det odlas bin. Symtomen märks oftast först tre till fyra år efter det första angreppet. Missbildade bin och bin som inte kan flyga visar sig på flustret, och du kan också hitta puppor som dött till följd av varroanymfernas utsugning och sedan släpats ut av bina. Genombitna cellock och ett oregelbundet yngelläge med många tomma celler är andra tecken på vad som skett. Kvalster på de vuxna bina är svåra att upptäcka. Om parasiternas antal är mycket stort, kan du händelsevis få se någon av dem på ett ambi.

Trakékvalster

Trakékvalster är ett mikroskopiskt spindeldjur, Acarapis woodi, som lever inne i binas andningsrör i mellankroppen. Symptom på trakékvalster syns i första hand på våren efter rensningsflygningen. Marken framför kuporna kan då vara täckt av krypande och hoppande bin som inte kan flyga. Liknande symptom förekommer emellertid även vid andra bisjukdomar. För att fastställa om det är trakékvalster eller inte krävs en mikroskopisk undersökning.

Andra anmälningspliktiga bisjukdomar/parasiter:

 • Lilla kupskalbaggen
 • Tropilaelaps kvalster
 • Europeisk yngelröta.

Bekämpa bisjukdomar

Jordbruksverket har information om bisjukdomarna och hur de bekämpas.

Beskrivning av bisjukdomar på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontroll av smitta av amerikansk yngelröta

Undersökning av bisamhälle vid misstanke om smitta omfattar alla bisamhällen och förråd av utbyggda vaxkakor och avfall därav. Alla bigårdar som ligger inom 3 kilometers avstånd från det angripna bisamhället ska snarast undersökas av en bitillsynsman. Vildbisamhällen (förvildade tambin) inom området kommer att lokaliseras och åtgärder för att förhindra att dessa sprider smitta kommer att vidtas.

Smittade bisamhällen får inte behandlas med antibiotika utan måste förintas.

Ersättning för förintade bisamhälle

Om du har haft amerikansk yngelröta i din bigård kan du få ersättning för de förintade bisamhällena. Ersättning är 100 kr per bisamhälle och självrisk är 300 kr. Du får ersättning då minst 4 bisamhällen förintas. Ansökan måste komma till länsstyrelsen inom 6 månader efter förintandet.

För att få ersättning ska du ha ett beslut från din tillsynsman om att samhället ska förintas.

Bli godkänd biodlare

För att bli godkänd biodlare ska du ha genomgått kurs för bitillsynsman eller någon motsvarande bisjukdomskurs och har minst 3 år praktisk erfarenhet av biodling. Du ska även ha anmält till länsstyrelsen om du har något bisamhälle.

Ansök om att bli godkänd biodlare på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ersättning för skada på bikupor

Du kan få ersättning ifall dina bikupor blivit skadade av fredat vilt. För att du ska få ersättning krävs det att en handläggare från länsstyrelsen kommer ut och tittar på skadorna. Så vänta med att städa och kontakta enheten för miljöanalys och viltförvaltning på telefon: 0611-34 90 00.

Blankett finns på viltskadecenters webbplats.

Blankett för ersättning av förebyggande av skada på tamdjur (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ersättning av skador på tamdjur (PDF).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Charlotte Wängdahl

Eva Bylund